Programma voor taalassistenten Nederlands: inschrijving inmiddels gesloten

Het programma voor taalassistenten Nederlands in Frankrijk biedt Nederlandse studenten de mogelijkheid om hun eerste werkervaring in het onderwijs in Frankrijk op te doen.

Presentatie

Het programma voor taalassistenten Nederlands in Frankrijk biedt taalassistenten de mogelijkheid kennis te maken met de Franse taal en maatschappij en tegelijkertijd de rijkdom van de Nederlandse taal en cultuur onder de aandacht te brengen bij studenten aan onderwijsinstellingen.

Het programma voor taalassistenten draagt bij aan de uitwisseling van studenten op Europese en internationale schaal en biedt hun de mogelijkheid om te leren en hun eerste werkervaring op te doen, wat een absolute meerwaarde vormt voor hun universitaire loopbaan.

Missies

Taalassistenten in Frankrijk worden toegewezen aan scholen (lager of middelbaar onderwijs). De rol van de assistent bestaat erin de communicatievaardigheden van de leerlingen te verbeteren, met name wat het spreken betreft, en hun kennis van een andere beschaving en cultuur te verdiepen.

De assistent treedt in het algemeen op ter ondersteuning van het werk van de leraren vreemde talen van de school en/of de instelling. Zij kunnen werken met de hele klas in aanwezigheid van de leerkracht of met kleine groepjes leerlingen afzonderlijk.

De specifieke eigenschappen van de assistent stellen hen in staat de leerlingen aan te moedigen zich mondeling uit te drukken, een speelse dimensie aan het leren toe te voegen en sociaal-culturele thema’s te bespreken die kinderen en adolescenten kunnen interesseren. Zij kunnen een of meer van de volgende functies vervullen:

 • Mondelinge taaloefeningen met leerlingen naast de leerkracht.
 • Deelname aan de uitvoering van onderwijsprojecten.
 • Een taalclub leiden.
 • Bijdrage aan authentieke opnamen ter verrijking van de audiovisuele collecties van scholen en/of instellingen.
 • Deelname aan de uitvoering van een uitwisselingsproject.

Profiel

 • Nederlander zijn.
 • Tussen 20 en 35 jaar oud zijn.
 • Ingeschreven zijn aan een Nederlandse universiteit en het equivalent van een tweedejaarsdiploma hebben op het moment van de aanvraag.
 • Nederlands als moedertaal hebben.
 • Een goede kennis van het Frans hebben, niveau B1 op de schaal van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK) van de Raad van Europa.

Maandelijkse vergoeding

 • Academie van Guyana: € 1200 netto
 • Academie van Lille: € 800 netto

De vervoerskosten zijn voor rekening van de student.

Modaliteiten

 • Status: De taalassistent Nederlands heeft de status van een niet-permanente werknemer van de Franse staat.
 • Looptijd: De functie taalassistent Nederlands is beschikbaar met ingang van 1 oktober 2023 voor een periode van zeven maanden.
 • Plaatsen: Academie van Lille of Academie van Guyana
 • Lestijden: Een week van 12 uur wordt doorgebracht in een of meer Franse scholen (in het secundair onderwijs in de academie van Lille; in het lager en secundair onderwijs in de academie van Guyana).
 • Vakantie:: De taalassistent Nederlands heeft dezelfde vakantie als zijn/haar Franse leerlingen en collega’s.

Indienen van een aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van France Éducation international.

De indiening van de aanvragen en hun evaluatie door de evaluerende leraren en door het Institut français des Pays-Bas gebeurt uitsluitend op het ADELE-platform van France Education International.

Voor studenten: Om te solliciteren naar een baan als taalassistent moet de student inloggen op het ADELE-platform, een account aanmaken en vervolgens het sollicitatieformulier invullen.

Voor de beoordelende docent: Om de sollicitatie van hun studenten voor een taalassistentpositie te beoordelen, moeten beoordelende docenten een docentenaccount aanmaken en hun instelling registreren.

Kalender

Einddatum voor indienen aanvraag: 26 maart 2023
Aankondiging van succesvolle kandidaten: mei 2023
Startdatum: oktober 2023

Over

Het programma voor taalassistenten Nederlands, dat is opgezet door France Éducation international en wordt gecoördineerd door het Institut français des Pays-Bas, staat open voor Nederlandse studenten die een onderwijservaring in Frankrijk willen opdoen.

Editie 2023

 • Startdatum: oktober 2023

Contact

Jean François Rochard
Attaché voor taalkundige en
onderwijskundige samenwerking

email

Partners

 • Opgezet door: France Éducation international
 • Gecoördineerd door: Institut français NL