Villa van Eyck: open call 2023-2024: inschrijving inmiddels gesloten

De Villa van Eyck is een artistieke residentie die openstaat voor kunstenaars uit Frankrijk die in Nederland oorspronkelijk onderzoek willen ontwikkelen.

Presentatie

Het Institut français NL en de Jan van Eyck Academie bieden een residentie van zes maanden aan een Franse of in Frankrijk gevestigde kunstenaar, in alle expressievelden, die een onderzoeksproject wil ontwikkelen dat zijn/haar artistieke praktijk voedt, in een omgeving die bevorderlijk is voor reflectie en navolging.

Tijdens de residentie van zes maanden ontwikkelt de geselecteerde deelnemer een onderzoeksproject dat zijn artistieke praktijk diepgaand voedt.

De deelnemer wordt ondersteund door de staf en adviseurs van de Jan van Eyck Academie, heeft toegang tot een eigen studio, beschikt over een productiebudget en ontvangt een maandelijkse toelage.

Ook wordt de deelnemer uitgenodigd gebruik te maken van de faciliteiten van de Jan van Eyck Academie: de bibliotheek, de vijf labs en de drie deelinstituten.

Naast zijn individuele projecten wordt de deelnemer aangemoedigd een bijdrage te leveren aan het publieksprogramma van de Jan van Eyck Academie.

Jan van Eyck Academie

De Jan van Eyck Academie zet zich in om de rol en maatschappelijke betekenis van kunst, vormgeving en andere creatieve praktijken te onderzoeken in relatie tot de klimaatcrisis, milieuverwoesting en de uitwerking hiervan op velerlei (sociaal-maatschappelijke, geopolitieke, culturele, economische) vlakken. Deze institutionele focus biedt ruimte aan een breed discours en creëert een kader dat een diversiteit aan praktijken en een veelheid aan stemmen omvat.

Als multidisciplinaire postacademie biedt de Jan van Eyck in Maastricht werkperiodes aan kunstenaars, ontwerpers—variërend van grafisch, mode tot food en social design—, schrijvers, curatoren en architecten van over de hele wereld. Elke deelnemer krijgt de tijd, ruimte en expertise die nodig is om de eigen artistieke praktijk verder te ontwikkelen.

De Jan van Eyck Academie is zowel een plek voor onderzoek en experiment als een plek voor (publiek) debat en kruisbestuiving. Zelfontplooiing gaat hier hand in hand met intensieve samenwerking en uitwisseling.

De LabsPhotography & Audiovisual, Material Matters, Food, Printing & Publishing et Future Materials—en goed geoutilleerde bibliotheek ondersteunen de deelnemers bij de conceptvorming en realisatie van hun projecten.

De deelinstituten Natuuronderzoek, Kunst & Maatschappij en Onderzoek & Educatie dragen bij aan artistiek en academisch onderzoek, en ondersteunen de deelnemers bij de verwezenlijking van projecten in samenwerking met externe partijen.

De academie werkt met een netwerk van (gast)adviseurs die zowel de deelnemers begeleiden als het instituut adviseren.

In-Labs bieden de mogelijkheid aan deelnemers om samen te werken binnen een gedeeld interessegebied. Zowel de inhoud als de uitvoering van een In-Lab project worden door de deelnemers zelf bepaald.

Het publieksprogramma behandelt de onderwerpen die op de agenda van de academie staan. Door de klimaaturgentie centraal te stellen, wil de Jan van Eyck nieuwe perspectieven bieden en een gesprek over de kunsten stimuleren in een tijdperk van ongekende milieubedreigingen.

Profiel

 • Kunstenaars met de Franse nationaliteit of die meer dan twee jaar in Frankrijk wonen.

Evaluatiecriteria

 • De artistieke kwaliteit van het project in relatie tot hedendaagse kwesties.
 • De artistieke kwaliteit van het portfolio.
 • De relevantie van het project in de specifieke context van de Jan van Eyck Academie.
 • De ontwikkelingsperspectieven van het project na het verblijf.
 • Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan aanvragen van Franse overzeese departementen of regio’s (DROM) en overzeese collectiviteiten (COM).

Modaliteiten

 • Duur: De residentie begint op 1 november 2022 en duurt zes maanden. De geselecteerde deelnemer heeft de mogelijkheid om de residentieperiode met 5 maanden te verlengen (de totale residentieperiode zal in dit geval 11 maanden duren, in overleg met de andere deelnemers), onder voorbehoud van instemming van het Institut français NL en de voorwaarden van de Jan van Eyck Academie, d.w.z. betaling van het inschrijfgeld voor de resterende maanden (€ 1250 excl. btw.) en betaling van accommodatie (bedrag te bevestigen) door de deelnemer. De deelnemer blijft door de Jan van Eyck Academie ontvangen: de subsidie van € 1.000 per maand en een productiebudget van € 909.
 • Vervoer: Het Institut français NL zal de kunstenaar de kosten van vervoer naar en van Maastricht betalen.
 • Subsidie: De kunstenaar ontvangt een subsidie van €1.000 per maand.
 • Productiebudget: De kunstenaar ontvangt een productiebudget van €1.091.
 • Verblijfsbeurs: De kunstenaar ontvangt een verblijfsbeurs van €750 per maand.

Indienen van een aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van het Institut français NL. Het aanvraagdossier moet de onderstaande documenten bevatten:

 • Een gedetailleerd CV.
 • Een portfolio van recent werk (maximaal 5 jaar oud).
 • Een projectvoorstel (maximaal 500 woorden).
 • Voor grote bestanden (zoals video’s), gelieve een link bij te voegen naar een server waar het bestand kan worden bekeken.

Kalender

 • Einddatum voor indienen aanvragen: 31 mei 2023
 • Juryvergadering: mid-juni 2023
 • Gesprek met voorgeselecteerde kandidaten: eind juni 2023
 • Aankondiging van succesvolle kandidaten: eind juni 2022
 • Residentieperiode: 1 november 2023 t/m 30 april 2024

Over

De Villa van Eyck is een artistieke residentie aangeboden door het Institut français NL en de Jan van Eyck Academie in Maastricht, die openstaat voor kunstenaars uit Frankrijk die een origineel oorspronkelijk onderzoek willen ontwikkelen.

Editie 2023

 • Bekendmaking van de winnaar: eind juni 2023
 • Begin van de residentie: 1 november 2023
 • Plaats: Jan van Eyck Academie
 • Stad: Maastricht

Contact

Eva Monnier
Adjunct-attachée voor culturele samenwerking

email

Partners

 • Georganiseerd door: Institut français NL; Jan van Eyck Academie
 • Met steun van: La Fabrique des résidences van Institut français in Parijs
 • Beeld: Cristal garage, 2021 (détail). Copyright: Jeanne Berbinau Aubry