Villa van Eyck: de call 2021 is gesloten

De Villa van Eyck is een artistieke residentie die openstaat voor kunstenaars uit Frankrijk die in Nederland oorspronkelijk onderzoek willen ontwikkelen.

Presentatie

De Jan van Eyck Academie zet zich in om de rol en maatschappelijke betekenis van kunst, vormgeving en andere creatieve praktijken te onderzoeken in relatie tot de klimaatcrisis, milieuverwoesting en de uitwerking hiervan op velerlei (sociaal-maatschappelijke, geopolitieke, culturele, economische) vlakken. Deze institutionele focus creëert een gemeenschappelijke basis die een diversiteit aan praktijken omvat en een veelheid aan stemmen laat horen.

Als multidisciplinaire postacademie biedt de Jan van Eyck in Maastricht werkperiodes aan kunstenaars, ontwerpers—variërend van grafisch, mode tot food en social design—, schrijvers, curatoren en architecten van over de hele wereld. Elke deelnemer krijgt de tijd, ruimte en expertise die nodig is om zijn artistieke praktijk verder te ontwikkelen. De Jan van Eyck Academie is zowel een plek voor onderzoek en experiment als een plek voor (publiek) debat en kruisbestuiving. Zelfontplooiing gaat hier hand in hand met intensieve samenwerking en uitwisseling.

De Labs—FoodMaterial MattersPhotography & AudiovisualPrinting & PublishingFuture Materials—en goed geoutilleerde bibliotheek ondersteunen de deelnemers bij de conceptvorming en realisatie van hun projecten. De deelinstituten NatuuronderzoekKunst & Maatschappij en Onderzoek & Educatie dragen bij aan artistiek en academisch onderzoek, en ondersteunen de deelnemers bij de verwezenlijking van projecten in samenwerking met externe partijen.

De academie werkt met een netwerk van (gast)adviseurs die zowel de deelnemers begeleiden als het instituut adviseren.

In-Labs bieden de mogelijkheid aan deelnemers om samen te werken binnen een gedeeld interessegebied. Zowel de inhoud als de uitvoering van een In-Lab project worden door de deelnemers zelf bepaald.

Het publieksprogramma behandelt de onderwerpen die op de agenda van de academie staan. Door de klimaaturgentie centraal te stellen, wil de Jan van Eyck nieuwe perspectieven bieden en een gesprek over de kunsten stimuleren in een tijdperk van ongekende milieubedreigingen.

Pluraliteit vormt kortom de kern van de postacademie: haar meervoudige organisatie en multidisciplinaire en intersectorale aanpak maakt haar tot een rijke omgeving waar deelnemers kunnen gedijen en hun talenten kunnen verdiepen en verbreden. 

Profiel

 • Kunstenaars met de Franse nationaliteit of die meer dan twee jaar in Frankrijk wonen.

Evaluatiecriteria

 • De artistieke kwaliteit van het project in relatie tot hedendaagse kwesties.
 • De artistieke kwaliteit van het portfolio.
 • De relevantie van het project in de specifieke context van de Jan van Eyck Academie.
 • De ontwikkelingsperspectieven van het project na het verblijf.
 • Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan aanvragen van Franse overzeese departementen of regio’s (DROM) en overzeese collectiviteiten (COM).

Modaliteiten

 • Duur: De residentie begint op 1 november 2021 en duurt zes maanden.
 • Vervoer: Het Institut français des Pays-Bas zal de kunstenaar de kosten van vervoer naar en van Maastricht vergoeden tegen overlegging van de betalingsbewijzen.
 • Subsidie: De kunstenaar ontvangt een subsidie van €1000 per maand.
 • Productie: De kunstenaar ontvangt een productiebeurs van €1091.
 • Accommodatie: De kunstenaar ontvangt een verblijfsbeurs van €650 per maand.

Indienen van een aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van het Institut français des Pays-Bas. Het aanvraagdossier moet de onderstaande documenten bevatten:

 • Een gedetailleerd CV.
 • Een portfolio van recent werk (maximaal 5 jaar oud).
 • Een projectvoorstel (maximaal 500 woorden).
 • Voor grote bestanden (zoals video’s), gelieve een link bij te voegen naar een server waar het bestand kan worden bekeken.

Kalender

 • Einddatum voor indienen aanvragen: 31 augustus 2021
 • Juryvergadering: september 2021
 • Aankondiging van succesvolle kandidaten: september 2021
 • Begin van de residentie: 1 november 2021

Over

De Villa van Eyck is een artistieke residentie aangeboden door het Institut français des Pays-Bas en de Jan van Eyck Academie in Maastricht, die openstaat voor kunstenaars uit Frankrijk die oorspronkelijk onderzoek willen ontwikkelen.

Editie 2021

 • Begin van de residentie 1 november 2021
 • Plaats: Jan van Eyck Academie
 • Stad Maastricht

Contact

Pascale Fila
Medewerker culturele samenwerking
email

Partners:

 • Mede-georganiseerd door: Institut français des Pays-Bas; Jan van Eyck Academie
 • Met steun van: La Fabrique des résidences de l’Institut Français