Nouvelles Voix Programma: de call voor 2024 is nu gesloten 

Het Nouvelles Voix-programma ondersteunt het werk en de betrokkenheid van Nederlandse uitgeverijen die een publicatiebeleid voeren van werken die uit het Frans in het Nederlands zijn vertaald, zodat het Nederlandstalige publiek toegang krijgt tot de hedendaagse Franse schrijf- en denkwereld.

Presentatie 

Het Nouvelles Voix-programma is het Frans-Nederlands programma ter ondersteuning van publicatie. Deze regeling maakt deel uit van het beleid van het Institut Français om buitenlandse uitgevers te steunen die titels uit het Frans vertalen. 

Het Nouvelles Voix-programma ondersteunt het werk en de betrokkenheid van Nederlandse uitgeverijen die een publicatiebeleid voeren van werken die uit het Frans in het Nederlands zijn vertaald. Het doel hiervan is om het Nederlandstalige publiek toegang te geven tot de hedendaagse Franse schrijf- en denkwereld. 

Het is de bedoeling dat Nederlandse uitgeverijen worden ondersteunt die economische risico’s nemen in het kader van een hoogwaardige, gevarieerde redactionele productie en die toegankelijk is voor het grote publiek. Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan werken van hoge kwaliteit die een breder publiek aanspreken, zowel fictie als non-fictie.

Het Institut Français NL zal contact opnemen met de Nederlandse uitgeverijen, waarvan de publicaties zijn geselecteerd door het Nouvelles Voix-programma, om een eventuele schrijverstournee in Nederland te coördineren in samenwerking met zijn verschillende partners zoals de Alliances Françaises in Nederland, Franstalige boekhandels, etc. 

Soorten projecten 

 • Hedendaagse literatuur vertaald uit het Frans in het Nederlands. 

Deelnamecriteria 

 • De Franse of Franstalige auteur moet in leven zijn. 
 • Literaire gebieden: hedendaagse literatuur, geestes- en sociale wetenschappen, stripverhalen en jeugdliteratuur. 
 • Het werk moet reeds bij een Franse uitgeverij zijn gepubliceerd en de datum van publicatie moet minder dan twee jaar geleden zijn. 

Selectiecriteria 

 • De intrinsieke kwaliteit van het werk en het belang ervan binnen de creatie en het denken van Franstalige auteurs. 
 • Het werk en de betrokkenheid van de Nederlandse uitgever bij de ontwikkeling van een langetermijnbeleid voor het uitgeven van Franstalige auteurs en vertalingen. 
 • De opname van het werk in het redactionele beleid van de uitgeverij, binnen de collecties die zij ontwikkelt. 
 • De naleving van de verbintenissen van de Nederlandse uitgever inzake de verspreiding en de promotie van het werk. 
 • De aandacht voor nieuwe media en nieuwe vormen van digitaal uitgeven.
 • De ingediende projecten moeten in uitvoering zijn. Er zal geen steun worden verleend aan een boek dat reeds is gepubliceerd. 

Subsidie voor vertaling 

 • De subsidie dekt de vertaalkosten tot een maximum van 50% van het totale bedrag. 
 • De subsidie wordt betaald bij de publicatie van het boek en de uitgever moet drie exemplaren toezenden aan het Institut français NL. 
 • Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet de steun van het Institut français NL, in het vertaalde boek worden vermeld. 

Andere steun 

Naast het Nouvelles Voix-programma van het Institut français NL, is er ook een steunprogramma voor vertalingen van het Centre national du livre en een steunprogramma voor de toewijzing van rechten van het Institut Français. 

1. Steun voor vertalingen van het Centre national du livre (CNL): drie sessies per jaar. In 2024 loopt de eerste sessie van 12 januari tot 22 februari; de tweede sessie van 2 mei tot 12 juni; de derde sessie van 22 september tot 2 november. De subsidieaanvraag wordt ingediend door de Franse uitgeverij die de rechten heeft overgedragen aan een Nederlandse uitgeverij. 

2. Steun voor de toewijzing van rechten van het Institut Français twee commissies per jaar. In 2024 loopt de eerste sessie van 7 februari tot 4 maart; de tweede sessie loopt van 4 juni tot 26 augustus. De subsidieaanvraag wordt gedaan door het Institut français NL voor een Nederlandse uitgeverij; hiervoor zijn een en overeenkomst in het Frans tussen het Institut français NL en de Nederlandse uitgeverij, het contract voor de toewijzing van de rechten getekend door de Nederlandse en Franse uitgeverijen en een sluitende voorlopige begroting zijn vereist.

Indienen van een aanvraag 

Projectvoorstellen moeten per e-mail worden gestuurd naar: culture@institutfrancais.nl 

 • De getekende overeenkomst voor de rechtenoverdracht tussen de Nederlandse en Franse uitgeverijen
 • Een gedetailleerde omschrijving van het project en het redactiebeleid van de uitgeverij
 • Een sluitende voorlopige begroting
 • Een promotieplan (communicatie, schrijverstournee, etc.) met de contactgegevens van de tourcoördinator.
 • Een exemplaar van het werk in het Frans; dit is een verplicht onderdeel en moet uiterlijk op de sluitingsdatum van de projectoproep binnen zijn.

Editie 2024

Sessie 1

 • Einddatum voor indienen aanvragen: 30 april 2024 
 • Juryvergadering: 28 mei 2024 
 • Aankondiging van geselecteerde projecten: 31 mei 2024 
Sessie 2

 • Einddatum voor indienen aanvragen: 31 oktober 2024 
 • Juryvergadering: november 2024 
 • Aankondiging van geselecteerde projecten: novembre 2024 

Over

Het Nouvelles Voix-programma ondersteunt het werk en de betrokkenheid van Nederlandse uitgeverijen die een publicatiebeleid voeren van werken die uit het Frans in het Nederlands zijn vertaald, zodat het Nederlandstalige publiek toegang krijgt tot de hedendaagse Franse schrijf- en denkwereld.  

Editie 2024

Sessie 1

 • Einddatum voor indienen aanvragen: 30 april 2024 
 • Juryvergadering: 28 mei 2024 
 • Aankondiging van geselecteerde projecten: 31 mei 2024 

Sessie 2

 • Einddatum voor indienen aanvragen: 31 oktober 2024 
 • Juryvergadering: november 2024 
 • Aankondiging van geselecteerde projecten: novembre 2024 

Contact

Pascale Fila
Medewerker literatuur 
pascale.fila@institutfrancais.nl 

Partners

 • Gecoördineerd door: Institut français NL
 • Met steun van: Institut français à Paris
 • In samenwerking met: Nederlands Letterenfonds