Frans-Nederlands Cultuurfonds

Het Frans-Nederlands Cultuurfonds van het Institut français des Pays-Bas steunt artistieke projecten van Nederlandse culturele structuren die zich richten op hedendaagse Franstalige kunstprojecten.