Het Institut français NL zoekt een Algemeen Secretaris

Institut français NL zoekt: een Algemeen Secretaris

Titel van de functie: Algemeen Secretaris.

Locatie: Institut français NL, Franse Ambassade in Den Haag.

Aantal arbeidsuren: 80%

Institut français NL is de organisatie voor culturele samenwerking tussen Frankrijk en Nederland

bevordert kennis van de Franse taal en stimuleert meertaligheid in Nederland.

ondersteunt Frans-Nederlandse uitwisseling en samenwerking op het gebied van creativiteit, cultuur, onderzoek, onderwijs, de Franse taal en van ideeën.

  • begeleidt Franse en Nederlandse kunstenaars en professionals uit Cultuur, Onderzoek- en Onderwijs.
  • organiseert evenementen met het doel, in Europees verband, de dialoog op gang te brengen over hedendaagse vraagstukken.

Institut français NL is op zoek naar een Algemeen Secretaris die vloeiend Frans en Engels spreekt.

Deze strategische positie in het Institut biedt de unieke kans om ervaring op te doen in een meertalige, internationale omgeving.

1- Opdracht en voornaamste taken:

De opdracht:

De organisatie van, en het toezicht op, het goed functioneren van budgettair-, financieel- en personeelsbeleid onder leiding van de Directeur et Conseiller de coopération et d’action culturelle van het Institut français des Pays-Bas (IFNL).

De belangrijkste activiteiten van de functie:

a- Verantwoordelijkheid voor het begrotingsbeheer;

– het opstellen en bewaken van het uitgangsbudget van l’établissement à autonomie financière (EAF), het bijstellen van prognoses in gewijzigde begrotingen, het toepassen van instrumenten voor de bewaking van het budget, het analyseren van begrotingsrekeningen en het volgen van richtlijnen.

– de brugfunctie garanderen met het ministerie en de regionale penningmeester;

– verantwoordelijkheid voor risicobeheer en interne controle van begroting en boekhouding;

– beheer en controle van de fondsen van de service de coopération et d’action culturelle (SCAC), in samenwerking met het Algemeen Secretariaat van de Ambassade.

b- Verantwoordelijkheid voor personeelszaken;

– het aantrekken van personeel en het sluiten van arbeidsovereenkomsten naar plaatselijk recht, het opstellen van contracten, de toepassing van en het toezicht op het naleven van de plaatselijke regelgeving. 

  • het functionele organisatieschema bijhouden;
  • trainingsprogramma’s opzetten, roosters en vakanties beheren;

–  in gesprek gaan met personeelsvertegenwoordigers;

c- Beleids- en juridische vaardigheden;

– de administratieve en juridische logistiek van het Institut aansturen (prestatie-overeenkomsten en contracten, contact met leveranciers, inkoop);

– beheer en logistiek met betrekking tot het materieel bezit en het vastgoed van het EAF.

2- Vereisten:

– universitaire scholing in overheidsbeleid, financiën en/of boekhouding.

– aantoonbare ervaring in budgetbeheer en HR-management.

– uitstekende beheersing van het Frans en goede beheersing van het Engels. Basiskennis van de Nederlandse taal is een pluspunt.

– werkervaring in het Franse (overheids)bestuur is een pluspunt.

– beschikken over aanpassingsvermogen en autonomie en willen werken in teamverband.

3- Salaris en andere vergoedingen:

  • 2.872,80 euro bruto per maand op basis van 80% quotum per week.
  • 5% aanvullend pensioen
  • 8% vakantiegeld

Andere vergoedingen die bij de functie horen, worden tijdens het sollicitatiegesprek besproken.

De benoeming gaat in op 12 augustus 2024. Er is sprake van een deeltijdcontract voor de duur van 6 maanden. Afhankelijk van de resultaten kan het contract worden verlengd dan wel worden omgezet in een vast contract. De geselecteerde kandidaat zal de status krijgen van lokale medewerker. Sollicitaties (cv en begeleidende brief met motivatie) vóór 02 juni 2024 sturen naar: david.behar@institutfrancais.nl en sg@institutfrancais.nl.