Colofon

De website van het Institut français des Pays-Bas heeft tot doel gratis informatie te verstrekken over de programma’s die het aanbiedt.

1. Website uitgever

Institut français des Pays-Bas

2. Contactgegevens

Institut français des Pays-Bas
Postadress: Anna Paulownastraat 76 – 2518 BJ Den Haag – Pays-Bas
Email: communication@institutfrancais.nl
Telefoon: + 31 703125851

3. Website host

De website institutfrancais.nl wordt gehost door :
Combell nv, Skaldenstraat 121, 9042 Gent, België

5. Ontwerp / Grafisch ontwerp / Art direction

Website ontwerp: KAUSA Communication & Design
Website ontwikkeling: Drost & Co & KAUSA

6. Intellectueel eigendom

De inhoud van www.institutfrancais.nl is eigendom van het Institut français des Pays-Bas. Aangezien deze inhoud auteursrechtelijk beschermd is, is elke reproductie in principe onderworpen aan de toestemming van de vereniging krachtens artikel L.122-4 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De op de site ter beschikking van het publiek gestelde inhoud mag evenwel incidenteel worden gereproduceerd, op voorwaarde dat na de gereproduceerde inhoud de bron wordt vermeld, en wel als volgt: “Op de site www.institutfrancais.nl gepubliceerde inhoud”. Deze vermelding zal rechtstreeks naar de overeenkomstige pagina verwijzen dankzij een hypertext link.