Intensieve cursussen algemeen Frans

Wilt u snel vooruitgang boeken in het Frans? Ontdek onze intensieve cursussen algemeen Frans met methode.

Presentatie

Wilt u snel vooruitgang boeken in het Frans? Met onze intensieve cursussen algemeen Frans, in samenwerking met het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen, leert of verbetert u in twee weken de vier taalkundige vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven.

Blijf Frans oefenen na uw groepscursussen via Ma cl@sse, uw virtuele klaslokaal waar u uw lesmateriaal en extra oefeningen kunt vinden en uitwisselen met uw leraar.

Tarieven

Groepscursussen

DuurNormaal tariefStudententarief
2 weken: 20 uur groepslessen€230 €215

Privécursussen

Privécursussen hebben een flexibele en individuele opzet. Het programma wordt op maat gemaakt op basis van uw niveau (A1 t/m C2) en uw behoeften. U krijgt het hele jaar persoonlijke begeleiding. Ook is het mogelijk om Frans te leren in groepjes van twee of drie familieleden of vrienden. De lesmethode is gratis vanaf 12 lesuren voor individuele cursussen.

KostenPer uur
Privéles€59
Met twee personen€35 per persoon
Met drie personen€25 per persoon

Niveaus

Onze cursussen Frans zijn opgebouwd op basis van de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK), van niveau A1 (beginner) tot niveau C2 (vergevorderd).

In januari zijn de intensieve cursussen algemeen Frans beschikbaar van het niveau A1 t/m B2. Cursisten zonder voorkennis van het Frans beginnen op niveau A1. Cursisten die al wat Frans kennen, moeten eerst de online niveautest doen en kunnen zich dan op het aanbevolen niveau inschrijven.

Inschrijvingen 

Volgende sessie : 23 januari t/m 2 februari 2023
Plaats: In Groningen of online 
Niveaus: A1 t/m B2 
Inschrijvingen t/m: 17 januari 2023

Contact

Afdeling cursussen
Rijksuniversiteit Groningen
Harmoniegebouw
Oude Kijk in het Jatstraat, 26
9712 EK Groningen

Ontvangst van het publiek :

  • op kantoor: van maandag t/m donderdag van 14.00 u tot 18.00 u – op afspraak buiten deze tijden 
  • aan de telefoon: van maandag t/m donderdag van 10.00 u tot 17.00 u 


E-mail: institutfrancais@rug.nl

☎ 050 363 61 06 

Niveau A1
basisgebruiker (heel eenvoudig)

Na de intensieve cursussen algemeen Frans op niveau A1 kunt u: heel eenvoudige dagelijkse uitdrukkingen en zinnen begrijpen en gebruiken; uzelf of iemand anders voorstellen; eenvoudige gesprekken voeren (bekende vragen stellen en beantwoorden).

Aan het einde van de cursus algemene Frans op niveau A1 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF A1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMéthode
A1Beginnende gebruikersFace-to-faceAfstandsonderwijsNiveau A1
A1.1Voor beginnende cursisten zonder voorkennis van het Frans——Van maandag 23 januari t/m donderdag 2 februari
14:00-16:30 (2.30 uur)
Entre nous 1 premium 
A1.2Voor beginners die niveau A1.1 hebben gehaald ——Van maandag 23 januari t/m donderdag 2 februari
14:00-16:30 (2.30 uur)
Vite et Bien 1 

Niveau A2
basisgebruiker (eenvoudig)

Na de intensieve cursussen algemeen Frans op niveau A2 kunt u: veel gebruikte zinnen en uitdrukkingen begrijpen (eenvoudige informatie over personen en gezinsleden, boodschappen, de nabije omgeving, werk enz.); praten over eenvoudige en alledaagse onderwerpen.

Aan het einde van de cursus algemene Frans op niveau A2 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF A2 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMéthode
A2BasisgebruikersFace-to-faceAfstandsonderwijsNiveau A2
A2Voor basisgebruikers met niveau A2
Opfriscursus
——Van maandag 23 januari t/m donderdag 2 februari
11:00-13:30 (2.30 uur)
Vite et Bien 1 

Niveau B1
drempel

Na de intensieve cursussen algemeen Frans op niveau B1 kunt u: de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaardtaal wordt gesproken over vertrouwde onderwerpen (werk, school, vrije tijd enz.); in eenvoudige, samenhangende bewoordingen praten over alledaagse en persoonlijke onderwerpen; een gebeurtenis of ervaring beschrijven en een plan of idee in het kort uitleggen of beredeneren.

Aan het einde van de cursus algemene Frans op niveau B1 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF B1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMéthode
B1Onafhankelijke gebruikersFace-to-faceAfstandsonderwijsNiveau B1
B1Voor onafhankelijke gebruikers met niveau B1
Opfriscursus
——Van maandag 23 januari t/m donderdag 2 februari
11:00-13:30 (2.30 uur)
Vite et Bien 2 

Niveaus B2

NiveausGebruikersGroningenOnlineMéthode
B2Onafhankelijke gebruikersFace-to-faceAfstandsonderwijsNiveau B2
B2Voor onafhankelijke gebruikers die niveau B1 hebben gehaald——Van maandag 23 januari t/m donderdag 2 februari
14:00-16:30 (2.30 uur)
Entre nous 4 premium