DELF prim

DELF prim (A1.1 t/m A2) is het examen algemeen Frans voor kinderen (7-12 jaar) in de basisschoolleeftijd in Nederland.

Ik ben:

Een ouder of docent Frans en ik wil mijn kind of leerlingen inschrijven (geen beperkingen wat nationaliteit betreft).

Ik wil:

 • De Franse taalkennis van mijn kind of mijn leerlingen vastleggen (niveau A1.1 t/m A2).
 • Weten hoeveel voortgang mijn kind of mijn leerlingen heeft/hebben geboekt in het Frans.
 • Mijn kind of mijn leerlingen voorbereiden op een examen Frans.

Ik schrijf me in:

 • Om het examen af te leggen in de Alliances Françaises Amsterdam en Den Haag, ga naar hun respectieve websites.

Voordelen:

Het DELF prim heeft precies dezelfde waarde als het DELF tout public (er staat geen speciale vermelding op het diploma), maar de thema’s zijn afgestemd op jonge kinderen die beginnen Frans te leren, ongeacht of ze al eerder met het Frans in aanraking zijn gekomen (kennismaking met Frans, eerste lessen, gebruikte taal op school).

Examentraining:

Omdat een goed Frans taalniveau alleen niet voldoende is om te slagen, is het belangrijk om ook een examentraining te doen die is afgestemd op het soort opgaven en de beoordelingswijze van het examen.

Inschrijving

Volgende examenperiode: mei 2024
Examencentra: Amsterdam, Den Haag
Niveaus: A1.1 t/m A2

Contact

Jean François Rochard
Attaché voor taalkundige en
onderwijskundige samenwerking
email

Niveau A1
basisgebruiker (heel eenvoudig)

Kies dit examen als uw kind:

 • Zichzelf en iemand anders kan voorstellen.
 • Schriftelijk eenvoudige persoonsgegevens kan geven (bijvoorbeeld een formulier invullen).
 • Kan praten over personen, voorwerpen en plaatsen uit het dagelijks leven.
NiveauExamencentraSessie:
29 mei 2024
Kosten:
€65
A1.1Amsterdam, Den HaagInschrijven:
van 1 januari
t/m 24 mei 2024
Per persoon

Niveau A1
basisgebruiker (heel eenvoudig)

Kies dit examen als uw kind:

 • Zichzelf en iemand anders kan voorstellen.
 • Kan praten over personen, voorwerpen en plaatsen uit het dagelijks leven.
 • Korte, eenvoudige teksten begrijpt.
 • Een ansichtkaart kan schrijven.
 • Iets kan kopen en betalen.
NiveauExamencentraSessie:
29 mei 202
4
Kosten:
€90
A2Amsterdam, Den HaagInschrijven:
van 1 januari
t/m 24 mei 2024
Per persoon

Niveau A2
basisgebruiker (eenvoudig)

Kies dit examen als uw kind:

 • Eenvoudige dagelijkse activiteiten kan uitvoeren (naar een winkel gaan, informatie inwinnen, openbaar vervoer gebruiken enz.).
 • Kan vertellen over iets wat in het verleden is gebeurd.
 • Kan vertellen wat zijn/haar voorkeuren zijn en waarom.
 • Routebeschrijvingen begrijpt.
 • Een persoonlijke brief begrijpt en deze kan beantwoorden (bijv. een uitnodiging, bedankbrief, afmelding).
NiveauExamencentraSessie:
29 mei 202
4
Kosten:
€90
A2Amsterdam, Den HaagInschrijven:
van 1 januari
t/m 24 mei 2024
Per persoon