DELF prim

DELF prim (A1.1 t/m A2) is het examen algemeen Frans voor kinderen (7-12 jaar) in de basisschoolleeftijd in Nederland.

Ik ben:

Een ouder of docent Frans en ik wil mijn Nederlandse of Franse kind of leerlingen inschrijven

Ik wil:

 • De Franse taalkennis van mijn kind of leerlingen vastleggen (niveau A1.1 t/m A2).
 • Weten hoeveel voortgang mijn kind of mijn leerlingen heeft/hebben geboekt in het Frans.
 • Mijn kind of mijn leerlingen voorbereiden op een examen Frans.

Voordelen:

Het DELF prim heeft precies dezelfde waarde als het DELF tout public (er staat geen speciale vermelding op het diploma), maar de thema’s zijn afgestemd op jonge kinderen die beginnen Frans te leren, ongeacht of ze al eerder met het Frans in aanraking zijn gekomen (kennismaking met Frans, eerste lessen, gebruikte taal op school).

Examentraining:

Omdat een goed Frans taalniveau alleen niet voldoende is om te slagen, is het belangrijk om ook een examentraining te doen die is afgestemd op het soort opgaven en de beoordelingswijze van het examen.

Inschrijving

Volgende examenperiode: mei 2022
Examencentra: Amsterdam, Den Haag, Groningen, Rotterdam
Niveaus: A1.1 t/m A2

Contact

Jean François Rochard
Attaché voor taalkundige en
onderwijskundige samenwerking
email

Niveau A1
basisgebruiker (heel eenvoudig)

Kies dit examen als uw kind:

 • Zichzelf en iemand anders kan voorstellen.
 • Schriftelijk eenvoudige persoonsgegevens kan geven (bijvoorbeeld een formulier invullen).
 • Kan praten over personen, voorwerpen en plaatsen uit het dagelijks leven.
NiveauExamencentraExamen in meiKosten
A1Amsterdam, Den Haag, Groningen, RotterdamInschrijven: van 30 september
t/m 30 november 2021
Per persoon
A1.1Institut français des Pays-Bas in Groningen
Alliance Française Amsterdam
Alliance Française La Haye
Alliance Française Rotterdam
Lycée français Vincent-van-Gogh
Groepsexamens: 12 mei 2022
Individuele examens: 12 mei 2022
€55

Niveau A1
basisgebruiker (heel eenvoudig)

Kies dit examen als uw kind:

 • Zichzelf en iemand anders kan voorstellen.
 • Kan praten over personen, voorwerpen en plaatsen uit het dagelijks leven.
 • Korte, eenvoudige teksten begrijpt.
 • Een kaart kan schrijven.
 • Iets kan kopen en betalen.
NiveauExamencentraExamen in meiKosten
A1Amsterdam, Den Haag, Groningen, RotterdamInschrijven: van 30 september
t/m 30 november 2021
Per persoon
A1Institut français des Pays-Bas in Groningen
Alliance Française Amsterdam
Alliance Française La Haye
Alliance Française Rotterdam
Lycée français Vincent-van-Gogh
Groepsexamens: 12 mei 2022
Individuele examens: 12 mei 2022
€70

Niveau A2
basisgebruiker (eenvoudig)

Kies dit examen als uw kind:

 • Eenvoudige dagelijkse activiteiten kan uitvoeren (naar een winkel gaan, informatie inwinnen, openbaar vervoer gebruiken enz.).
 • Kan vertellen over iets wat in het verleden is gebeurd.
 • Kan vertellen wat zijn/haar voorkeuren zijn en waarom.
 • Routebeschrijvingen begrijpt.
 • Een persoonlijke brief begrijpt en deze kan beantwoorden (bijv. een uitnodiging, bedankbrief, afmelding).
NiveauExamencentraExamen in meiKosten
A2Amsterdam, Den Haag, Groningen, RotterdamInschrijven: van 30 september
t/m 30 november 2021
Per persoon
A2Institut français des Pays-Bas in Groningen
Alliance Française Amsterdam
Alliance Française La Haye
Alliance Française Rotterdam
Lycée français Vincent-van-Gogh
Groepsexamens: 12 mei 2022
Individuele examens: 12 mei 2022
€80