DELF scolaire

DELF scolaire is het examen algemeen Frans voor Nederlandse scholen.

Ik ben:

Docent Frans en ik wil leerlingen inschrijven die Frans leren.

Ik wil:

 • Hun Franse taalniveau toetsen en vastleggen door middel van een internationaal erkend examen (niveau A1 t/m B2).
 • Hun Franse taalvaardigheid vastleggen.
 • Hun Frans verder verbeteren.

Het DELF scolaire is uitsluitend bestemd voor Nederlandse scholen die zijn aangesloten bij het DELF scolaire-netwerk. Het Institut français des Pays-Bas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben in 2020 een convenant gesloten om het DELF scolaire officieel te bekrachtigen.

Voordelen:

Het DELF scolaire heeft precies dezelfde waarde als het DELF tout public (er staat geen speciale vermelding op het diploma). De thema’s zijn echter afgestemd op het persoonlijke leven en de schooltijd van jongeren.

Examentraining:

Omdat een goed Frans taalniveau alleen niet voldoende is om te slagen, is het belangrijk om ook een examentraining te doen die is afgestemd op het soort opgaven en de beoordelingswijze van het examen.

Inschrijving

Volgende examenperiode: juni 2022
Examencentra: Nederlandse middelbare scholen van het DELF-scolaire netwerk
Niveaus: A1 t/m B2

Contact

Cécile Heijnen
Coördinator DELF scolaire
email

Niveau A1
basisgebruiker (heel eenvoudig)

Kies dit examen als uw leerling:

 • Zichzelf en iemand anders kan voorstellen.
 • Kan praten over personen, voorwerpen en plaatsen uit het dagelijks leven.
 • Korte, eenvoudige teksten begrijpt.
 • Een ansichtkaart kan schrijven.
 • Iets kan kopen en betalen.
NiveauExamencentraGroepsexamens:
9 maart 2022


Individuele examens:

12 maart 2022
Groepsexamens:
8 juni 2022


Individuele examens:
18 juni 2022
A1Nederlandse middelbare scholen
van het DELF-scolaire netwerk
Inschrijven:
van 13 december 2021
t/m 23 januari 2022
Inschrijven:
van 10 maart
t/m 24 april 2022

Niveau A2
basisgebruiker (eenvoudig)

Kies dit examen als uw leerling:

 • Eenvoudige dagelijkse activiteiten kan uitvoeren (naar een winkel gaan, informatie inwinnen, openbaar vervoer gebruiken enz.).
 • Kan vertellen over iets wat in het verleden is gebeurd.
 • Kan vertellen wat zijn of haar voorkeuren zijn en waarom.
 • Routebeschrijvingen begrijpt.
 • Een persoonlijke brief begrijpt en deze kan beantwoorden (bijv. een uitnodiging, bedankbrief, afmelding).
NiveauExamencentraGroepsexamens:
9 maart 2022


Individuele examens:

12 maart 2022
Groepsexamens:
8 juni 2022


Individuele examens:
18 juni 2022
A2Nederlandse middelbare scholen
van het DELF-scolaire netwerk
Inschrijven:
van 13 december 2021
t/m 23 januari 2022
Inschrijven:
van 10 maart
t/m 24 april 2022

Niveau B1
drempel

Kies dit examen als uw leerling:

 • Zijn/haar gevoelens kan uiten en kan aangeven dat hij/zij het ergens wel of niet mee is en waarom.
 • Zijn/haar mening kan geven met onderbouwing.
 • Iemand kan overtuigen.
 • Kan vertellen over een gebeurtenis in het verleden, een ervaring, een droom of een plan.
 • De belangrijke elementen van het nieuws begrijpt (krantenartikel, nieuwsitem op tv of de radio).
 • Zich kan redden in onverwachte situaties in het dagelijks leven en op reis in een land waar Frans wordt gesproken.
NiveauExamencentraGroepsexamens:
9 maart 2022


Individuele examens:

12 maart 2022
Groepsexamens:
8 juni 2022


Individuele examens:
11 juni 2022
B1Nederlandse middelbare scholen
van het DELF-scolaire netwerk
Inschrijven:
van 13 december 2021
t/m 23 januari 2022
Inschrijven:
van 10 maart
t/m 24 april 2022

Niveau B2
gevorderd (onafhankelijke gebruiker)

Kies dit examen als uw leerling:

 • Zijn/haar mening kan verdedigen door argumenten en voorbeelden te geven.
 • Iemand kan overtuigen.
 • De kern van een nieuwsbericht begrijpt (krantenartikel, nieuwsitem op tv of de radio).
 • Aantekeningen kan maken.
 • Een idee kan herformuleren en de impliciete betekenis kan uitleggen.
 • Zichzelf kan verbeteren als hij/zij een fout maakt.
NiveauExamencentraGroepsexamens:
9 maart 2022


Individuele examens:

12 maart 2022
Groepsexamens:
8 juni 2022


Individuele examens:
11 juni 2022
B2Nederlandse middelbare scholen
van het DELF-scolaire netwerk
Inschrijven:
van 13 december 2021
t/m 23 januari 2022
Inschrijven:
van 10 maart
t/m 24 april 2022