DELF Scolaire

DELF Scolaire is het examen algemeen Frans voor Nederlandse scholen.

Ik ben:

Docent Frans en ik wil leerlingen inschrijven die Frans leren.

Ik wil:

 • Hun Franse taalniveau toetsen en vastleggen door middel van een internationaal erkend examen (niveau A1 t/m B2).
 • Hun Franse taalvaardigheid vastleggen.
 • Hun Frans verder verbeteren.

Het DELF Scolaire is uitsluitend bestemd voor Nederlandse scholen die zijn aangesloten bij het DELF Scolaire-netwerk. Het Institut français NL en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben in 2020 een convenant gesloten om het DELF Scolaire officieel te bekrachtigen.

Voordelen:

Het DELF Scolaire heeft precies dezelfde waarde als het DELF tout public (er staat geen speciale vermelding op het diploma). De thema’s zijn echter afgestemd op het persoonlijke leven en de schooltijd van jongeren.

Examentraining:

Omdat een goed Frans taalniveau alleen niet voldoende is om te slagen, is het belangrijk om ook een examentraining te doen die is afgestemd op het soort opgaven en de beoordelingswijze van het examen.

Inschrijving

Volgende examenperiode: juni 2023
Examencentra: Nederlandse middelbare scholen van het DELF-scolaire netwerk
Niveaus: A1 t/m B2

Contact

Céline Martel
Coördinator DELF scolaire
celine.martel@institutfrancais.nl

Niveau A1
basisgebruiker (heel eenvoudig)

Kies dit examen als uw leerling:

 • Zichzelf en iemand anders kan voorstellen.
 • Kan praten over personen, voorwerpen en plaatsen uit het dagelijks leven.
 • Korte, eenvoudige teksten begrijpt.
 • Een ansichtkaart kan schrijven.
 • Iets kan kopen en betalen.
NiveauExamencentraGroepsexamens:
woensdag 15 maart 2023

Individuele examens:

zaterdag 18 maart 2023
Groepsexamens:
woensdag 7 juni 2023

Individuele examens:
zaterdag 10 juni 2023
A1Nederlandse middelbare scholen
van het DELF-Scolaire netwerk
Inschrijven:
van 5 december 2022
tot 22 januari 2023
Inschrijven:
van 6 maart tot 24 april 2023

Niveau A2
basisgebruiker (eenvoudig)

Kies dit examen als uw leerling:

 • Eenvoudige dagelijkse activiteiten kan uitvoeren (naar een winkel gaan, informatie inwinnen, openbaar vervoer gebruiken enz.).
 • Kan vertellen over iets wat in het verleden is gebeurd.
 • Kan vertellen wat zijn of haar voorkeuren zijn en waarom.
 • Routebeschrijvingen begrijpt.
 • Een persoonlijke brief begrijpt en deze kan beantwoorden (bijv. een uitnodiging, bedankbrief, afmelding).
NiveauExamencentraGroepsexamens:
woensdag 15 maart 2023

Individuele examens:

zaterdag 18 maart 2023
Groepsexamens:
Woensdag 7 juni 2023

Individuele examens:
Zaterdag 17 juni 2023
A2Nederlandse middelbare scholen
van het DELF-Scolaire netwerk
Inschrijven:
van 5 december 2022
tot 22 januari 2023
Inschrijven:
van 6 maart tot 24 april 2023

Niveau B1
drempel

Kies dit examen als uw leerling:

 • Zijn/haar gevoelens kan uiten en kan aangeven dat hij/zij het ergens wel of niet mee is en waarom.
 • Zijn/haar mening kan geven met onderbouwing.
 • Iemand kan overtuigen.
 • Kan vertellen over een gebeurtenis in het verleden, een ervaring, een droom of een plan.
 • De belangrijke elementen van het nieuws begrijpt (krantenartikel, nieuwsitem op tv of de radio).
 • Zich kan redden in onverwachte situaties in het dagelijks leven en op reis in een land waar Frans wordt gesproken.
NiveauExamencentraGroepsexamens:
woensdag 15 maart 2023

Individuele examens:

zaterdag 18 maart 2023
Groepsexamens:
woensdag 7 juni 2023

Individuele examens:
zaterdag 10 juni 2023
B1Nederlandse middelbare scholen
van het DELF-Scolaire netwerk
Inschrijven:
van 5 december 2022
tot 22 januari 2023
Inschrijven:
van 6 maart tot 24 april 2023

Niveau B2
gevorderd (onafhankelijke gebruiker)

Kies dit examen als uw leerling:

 • Zijn/haar mening kan verdedigen door argumenten en voorbeelden te geven.
 • Iemand kan overtuigen.
 • De kern van een nieuwsbericht begrijpt (krantenartikel, nieuwsitem op tv of de radio).
 • Aantekeningen kan maken.
 • Een idee kan herformuleren en de impliciete betekenis kan uitleggen.
 • Zichzelf kan verbeteren als hij/zij een fout maakt.
NiveauExamencentraGroepsexamens:
woensdag 15 maart 2023

Individuele examens:

zaterdag 18 maart 2023
Groepsexamens:
Woensdag 7 juni 2023

Individuele examens:
Zaterdag 17 juni 2023
B2Nederlandse middelbare scholen
van het DELF-Scolaire netwerk
Inschrijven:
van 5 december 2022
tot 22 januari 2023
Inschrijven:
van 6 maart tot 24 april 2023