Onze expertise

Het Institut français NL zet zich in voor samenwerking op cultureel en artistiek, taalkundig en educatief, en universitair en wetenschappelijk gebied, in het kader van een bilateraal cultureel akkoord getekend in 1946 door Frankrijk en Nederland.

Culturele en artistieke samenwerking

Op het gebied van culturele samenwerking zet het Institut français des Pays-Bas zich in voor de visuele kunsten, literatuur, podiumkunsten, film, digitale technologie en de uitwisseling van ideeën. Wij zijn het aanspreekpunt voor festivals, musea, kunstcentra, uitgeverijen, boekhandelaars, bibliotheken, bioscopen en kunstacademies.

We bieden uitwisselingsprogramma’s (Van Dongen-studiebeurzen) en ondersteuningsprogramma’s (Villa van Eyck; Nouvelles Voix-programma; Frans-Nederlands Cultuurfonds) voor studenten, kunstenaars, uitgeverijen en culturele instellingen in Nederland en dragen bij aan de organisatie van verschillende jaarlijkse evenementen (La Nuit des idées in Nederland; European Literature Night; La Fabrique des horizons européens). We voeren de door het Institut Français gecoördineerde voorzieningen uit in Nederland onder gezamenlijk toezicht van de Franse ministeries van Europa en Buitenlandse Zaken en Cultuur.

Taalkundige en educatieve samenwerking

Op het gebied van taalkundige en educatieve samenwerking zet het Institut français des Pays-Bas zich in voor de verspreiding van de Franse taal en francofonie. Wij zijn het aanspreekpunt voor scholen in het basisonderwijs en middelbare onderwijs, afdelingen Frans van instellingen voor hoger onderwijs, Franstalige media en verenigingen.

We bieden programma’s voor de Franse taal (cursussen Frans; workshops Frans; diploma’s Frans; pedagogische dossiers), uitwisselingsprogramma’s (Programma voor taalassistenten Nederlands in Frankrijk) en draagt bij aan de organisatie van verschillende jaarlijkse evenementen (La Nuit de la francophonie; Internationale dag van de leraar Frans). We bevorderen de kwaliteit van het Franse taalonderwijs en stimuleren taalonderwijs vanaf een jonge leeftijd, tweetalig onderwijs en onderwijsinnovaties. We voeren de door France Éducation international gecoördineerde voorzieningen voor certificering (DELF-DALF) uit onder toezicht van het Franse ministerie voor Onderwijs, Jeugd en Sport. Daarnaast ondersteunt het Institut het netwerk van 34 afdelingen van de Alliances Françaises in Nederland en is het toezichthouder van het Lycée français Vincent-van-Gogh in Den Haag.

Universitaire en wetenschappelijke samenwerking

Op het gebied van universitaire en wetenschappelijke samenwerking is het Institut français des Pays-Bas actief in de sectoren voor hoger onderwijs en onderzoek. Wij zijn het aanspreekpunt voor hogescholen en universiteiten, onderzoekslaboratoria, opleidingen, concurrentiepolen en clusters.

We bieden uitwisselingsprogramma’s (Descartes studie- en stagebeurzen; Van Gogh-programma; Frans-Nederlandse cross-creathon) en ondersteuningsprogramma’s (Descartes-Huygensprijs) voor studenten, pas afgestudeerden en onderzoekers in Nederland en Frankrijk, dragen bij aan de organisatie van verschillende jaarlijkse evenementen (Film- en wetenschapsavonden; Erasmus-Descartes Conferentie; thema-webinars) en zijn op regionale schaal actief. We voeren de door Campus France gecoördineerde voorzieningen uit in Nederland onder gezamenlijk toezicht van de Franse ministeries van Europa en Buitenlandse zaken en Hoger onderwijs, Onderzoek en Innovatie.