Onze geschiedenis

Het Institut français NL zet zich al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw in voor de culturele samenwerking tussen Frankrijk en Nederland. Het werd destijds opgericht om de universitaire en intellectuele uitwisseling tussen onze twee landen te stimuleren en heeft zijn werkzaamheden in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid vanuit het Maison Descartes te Amsterdam, dat het in 2016 verliet. Vandaag de dag ontplooit het Institut français NL zijn activiteiten in heel Nederland, in nauwe samenwerking met een netwerk van Franse of Franstalige en Nederlandse partijen.

Korte tijdlijn van het Institut français NL

1933

Het Institut français d’Amsterdam, opgericht door de Franse historicus en mediëvist Gustave Cohen, wordt feestelijk geopend door prinses Juliana aan het Museumplein 11 te Amsterdam.

1939

Het Institut français d’Amsterdam wordt omgedoopt tot Maison Descartes, naar de Franse filosoof René Descartes, die meerdere jaren aan de Westermarkt en in de Kalverstraat in Amsterdam woonde en daar zijn werken uitbracht.

1946

Het Maison Descartes wordt de zetel van de afdeling Culturele samenwerking van de Franse ambassade in Nederland en wordt het centrum voor verspreiding van de Franse cultuur in Nederland.

1965

Er wordt een tweede vestiging van het Institut français geopend aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, op initiatief van de hoogleraren Frans.

1968

Het Maison Descartes wordt het Institut français NL.

1971

Het Institut français des Pays-Bas verhuist naar Vijzelgracht 2A, het Hospice Wallon, dat tot dan toe eigendom was van de Waalse gemeenschap van Amsterdam. Het nieuwe pand, waarin ook het Franse consulaat-generaal gevestigd is, wordt officieel geopend door prinses Margriet.

2016

Het Institut français des Pays-Bas vertrekt uit het Hospice Wallon en zet zijn activiteiten voortaan voort vanuit verschillende locaties, namelijk de Franse ambassade in Nederland aan de Anna Paulownastraat 76 in Den Haag en de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Oude Kijk in het Jatstraat 26 in Groningen.

2019

Het Institut français des Pays-Bas opent een Franstalige collectie in de veeltalige bibliotheek Huis van alle Talen in de Openbare bibliotheek van Amsterdam.