Erasmus-Descartes Conferentie 2021: een nieuw perspectief voor de stad

Wat zijn de nieuwe perspectieven voor de stad? De Erasmus-Descartes Conferentie 2021 geeft het word aan jonge talenten naast deskundigen op het gebied van de omzetting van afval in nieuwe materialen.

Presentatie

De 19e editie van de Erasmus-Descartes Conferentie focust op de toekomst van stedelijke vernieuwing, regeneratie en transformatie. De bouwsector is de grootste producent van afval en een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in stedelijke context. Het hergebruik van bouwmaterialen en de ontwikkeling van innovatieve materialen — een van de aspecten van de circulaire economie — bieden echter legio toekomstgerichte kansen in Europa.

Welke initiatieven hebben de afgelopen jaren in Frankrijk en Nederland het licht gezien? Waar liggen samenwerkingsmogelijkheden tussen onze twee landen en op Europees niveau?

De Erasmus-Descartes Conferentie draait rond een interactief debat tussen jonge talenten en deskundigen uit het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de culturele en creatieve industrieën uit Frankrijk en Nederland. Centraal staat het delen van concrete voorbeelden en best practices op het gebied van onderzoek en innovatie op lokaal, Europees en internationaal niveau.

Over

De Erasmus-Descartes Conferentie is in 2002 door de Ambassade van Frankrijk in Nederland en de Ambassade van Nederland in Frankrijk in het leven geroepen. Tijdens de conferentie werken jonge talenten samen met panels van deskundigen om de uitwisseling van expertise tussen Frankrijk en Nederland aan te moedigen, de bilaterale samenwerking te bevorderen en zo gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van morgen.

Programma

9:00: Openingspanel

Ahmed Aboutaleb
Burgemeester
Rotterdam
Pieter de Gooijer
Ambassadeur van Nederland
in Frankrijk
Luis Vassy
Ambassadeur van Frankrijk
in Nederland
Lionel Devlieger
Moderator
Universiteit Gent & Rotor vzw

9:45: Paneldiscussie – Sloop en hergebruik

Morgan Moinet
Oprichter
Remix
Jan Jongert
Oprichter
Superuse
Cécile Marzorati
Architect
Bellastock
Hélène Schwoerer
Afdelingshoofd
Paris Habitat

11:15: Paneldiscussie – Innovatie, certificering en nieuwe materialen

Béatrice Mariolle
Universitaire leerstoel
École nationale d’architecture
et du paysage de Lille
Ad Straub
Universitair hoofddocent
TU Delft
Arjen Ketting
Senior Associate
MVRDV
Sylvain Laurenceau
Hoofd circulaire economie
Centre scientifique et technique du bâtiment

12:45: Afsluiting – Aankondiging van het thema van de conferentie in 2022

Luis Vassy
Ambassadeur van Frankrijk
in Nederland
Annelien Bredenoord
Rector Magnificus
Erasmus Universiteit Rotterdam
Pieter de Gooijer
Ambassadeur van Nederland
in Frankrijk

Partners

  • Mede georganiseerd door: Ambassade van Frankrijk in Nederland; Ambassade van Nederland in Frankrijk; Institut français des Pays-Bas
  • Met steun van: Economische Faculteitsvereniging Rotterdam