EUNIC Netherlands : FAIR P(L)AY #1

FAIR P(L)AY is een evenement rondom eerlijke praktijken in de culturele sector, opgericht als initiatief van EUNIC in Nederland, om initiatieven te bespreken, bestaand of in ontwikkeling, die aan een eerlijkere culturele omgeving kunnen bijdragen, met name wat betreft financiering, loon, auteursrecht en mobiliteit in Europa.

Presentatie

In Europa zijn er, zowel op nationaal als op Europees niveau, meerdere initiatieven gestart om de positie van de culturele sector op de arbeidsmarkt, die vaak ondergeschikt is, te verbeteren. De coronacrisis heeft een enorm impact gehad op de kunst-en cultuursectoren in Europa. De infrastructuren en mechanismen die actief zijn verschillen enorm per land, desalniettemin zijn er door de afgelopen jaren heen verschillende initiatieven gestart, zoals de Faire Practice Code in Nederland en het platform Juist is Juist in België; die als doel hebben om het bewustzijn rondom eerlijke praktijken te vergroten en deze toe te passen in de culturele sector. Hoe kunnen we deze nationale initiatieven verenigen en ervoor zorgen dat de geproduceerde aanbevelingen worden gerespecteerd in de Europese culturele sector? Hoe kunnen verschillende Europese instituties deze initiatieven in de praktijk brengen? Hoe kunnen we de recent ontwikkelde Europese richtlijnen omtrent auteursrecht integreren in deze initiatieven, en tegelijkertijd rekening houden met de impact van nieuwe digitale middelen op de productie, verspreiding en toegang tot creatieve content? De richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt werd aangenomen in 2019 en de lidstaten van de Europese Unie implementeren momenteel deze richtlijn op nationaal niveau. De richtlijn bevat vijf maatregelen die de positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars dienen te versterken; 

  • Een beginsel van passende en evenredige vergoedingen voor auteurs en uitvoerend kunstenaars;
  • Een verplichting tot transparantie om het inzicht van auteurs en uitvoerend kunstenaars, wat betreft het gebruik van hun productie en uitvoeringen, te vergroten;
  • Een aanpassingsmechanisme voor contracten, zodat auteurs en uitvoerend kunstenaars eerlijk worden beloond zodra hun werk een groot succes wordt. Wanneer de overeengekomen vergoeding laag uitvalt in verhouding tot de uitvoering, dienen de auteurs en uitvoerend kunstenaars een eerlijk deel van de inkomsten te ontvangen. 
  • Een mogelijkheid tot het intrekken van hun rechten, zodat kunstenaars hier gebruik van kunnen maken wanneer hun producties niet geëxploiteerd worden; en
  • Een geschillenregeling voor auteurs en uitvoerend kunstenaars. 

In het kader van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie heeft Frankrijk een reflectie op de doelmatigheid van het auteursrecht in een geglobaliseerde wereld geïnitieerd, op het gebied van literair en artistiek eigendom. Tijdens een serie workshops hoopt EUNIC in Nederland dit onderwerp aan het licht te brengen en samenwerking tussen culturele en creatieve sectoren te stimuleren door innovatieve ideeën te ondersteunen en bespreken door het debat op Europees niveau mogelijk te maken. De reeks workshops zal op 5 april beginnen in AMARE, een nieuwe artistieke, culturele en educatieve broedplaats in Den Haag, waar onder andere het Nederlands Dans Theater, the Royal Conservatoire en het Residentie Orkest van Den Haag eerder verwelkomd werden. 

Over

FAIR P(L)AY is een evenement rondom eerlijke praktijken in de culturele sector, opgericht als initiatief van EUNIC in Nederland, om initiatieven te bespreken, bestaand of in ontwikkeling, die aan een eerlijkere culturele omgeving kunnen bijdragen, met name wat betreft financiering, loon, auteursrecht en mobiliteit in Europa. 

Sprekers

Jan Zoet
Directeur van AMARE en voorzitter van Kunsten 92
Nederland
OpeningswoordIda Dojcinovic
Directorate-General Connect
European Commission


Ingrid Vranken
Juist is Juist
België

Caroline Sebilleau
La Buse
Frankrijk
Leanne Hoogwaerts
Kunsten 92
Nederland
Anne Lehtelä
Reilun Taiteen Manifesti
Finland
Maciej Hofman
European Cultural Foundation
Nederland
Moderator

Barbara Stacher
Directorate-General for Education and Culture
Europese Commissie 

Partners

  • Georganiseerd door: EUNIC-NL
  • In samenwerking met: Institut Français des Pays-Bas, DutchCulture, The Finnish Cultural Institute for the Benelux, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Czech Centre, Goethe-Institut Niederlande
  • In het kader van de Franse voorzitterschap van de EU