FRA | symposium ART + CARE: Forme(s) de Vie

In Forme(s) de Vie brengt de Frans/Vietnamese choreograaf Eric Minh Cuong Castaing dansers van het gezelschap Shonen en volwassenen met een mobiliteitsbeperking samen. Deze editie van FRA is tegelijkertijd ook de kick-off van het meerjarig traject ART + CARE waarbij de relatie tussen kunst en zorg wordt uitgelicht. Het programma omvat optredens, lezingen, documentaires en discussies.

Presentatie

Vertaald vanuit het Frans betekent Forme(s) de Vie levensvormen of vormen van levens. Speels vertaald betekent het vorm geven aan het leven door het lichaam vanuit een esthetische motivatie in beweging te brengen. In Forme(s) de Vie brengt de Frans/Vietnamese choreograaf Eric Minh Cuong Castaing dansers van het gezelschap Shonen en volwassenen met een mobiliteitsbeperking samen. Zo onthult hij de kracht en kwetsbaarheid van lichamen die al te vaak worden onderschat of afgeschreven. Welke gebaren zou je behouden als beweging een probleem werd, een doel, een strijd die al je aandacht opeiste? Dansers worden als het ware ingezet als menselijke prothesen en compenseren met hun lichaam de motorische tekortkomingen van een voormalige danseres en een voormalige bokser. De voorstelling ontwikkelt zich organisch rondom een filminstallatie en betrekt ook de lichamen van bezoekers. 
De voorstelling Forme(s) de Vie met de originele Franse cast zal op  Woensdag 16 December om 14:00 te zien zijn in het theater studio ICK: Space for Dance Art. 

Deze editie van FRA is tegelijkertijd ook de kick-off van het meerjarig traject ART + CARE waarbij de relatie tussen kunst en zorg wordt uitgelicht. Het werk van ICK Associate Artist Éric Minh Cuong Castaing staat hierbij centraal.

Éric verkent in zijn choreografisch werk de representatie en waarneming van het lichaam in de 21ste eeuw. Hij ondervraagt hierbij de dualismen van werkelijkheid en fictie, natuur en cultuur, het organische en artificiële. Eric Minh is geïnteresseerd in unieke lichamen en tussenmenselijke verhoudingen. Hij werkt niet alleen met getrainde dansers, maar ook met amateurs, mensen met bewegingsbeperkingen en met (lichamelijk beperkte) kinderen. Eric Minh’s projecten worden in Frankrijk en Nederland ontwikkeld, in samenwerking met lokale zorginstellingen, individuele geïnteresseerden en met het speciaal onderwijs. Bij elk project organiseert de ICK Academy een workshopprogramma waarbij lokale deelnemers onderdeel uitmaken van een creatief proces en kennis maken met de werkwijze van Éric en zijn team. Deze workshops worden gedocumenteerd zodat de werkmethodiek door een combinatie van artistiek en wetenschappelijk onderzoek op brede schaal met andere zorginstellingen en mantelzorgers gedeeld kan worden. Hierdoor ontstaan betekenisvolle ontmoetingen tussen de deelnemers en de (zorg)instellingen enerzijds, en met de kunstwereld anderzijds. Gemeenschappelijk doel is om van elkaar te leren en om de levenservaring van de deelnemers met een mobiliteitsbeperking te verrijken. Het resultaat kan zowel een esthetische als functionele verbreding van hun bewegingsmogelijkheden opleveren.

Over het programma

Onder de noemer  FRA (Italiaans voor ‘tussen’) organiseert ICK vanaf 2013 bijeenkomsten waar het intuïtieve lichaam ter discussie wordt gesteld door provocatie en tegenspraak. Tot nu toe altijd nomadisch maar vanaf 2022 met regelmaat op de nieuwe plek van ICK: Space for Dance Art. Uiteenlopende kennisgebieden en disciplines worden uitgenodigd om hun licht te schijnen op de kracht en kwetsbaarheid van het lichaam. De bijeenkomsten zijn voor een breed publiek die geïnteresseerd zijn in dans, in beweging of gewoonweg in de fictie van het lichaam.  

Programma

  • 14:00 –  14:05  Introductie Art + Care door Suzan Tunca 
  • 14:05 – 14:20  Informele presentatie workshops Forme(s) de Vie met lokale deelnemers 
  • 14:20 – 14:45  Impressies van het documentatie onderzoek van de workshops Forme(s) de Vie door Regina Magnus en Maya Moore Adamidou
  • 15:00 – 15:20  Key-note Dr. Rosemarie Samaritter associate lector arts therapies Codarts Rotterdam over Arts + Health 
  • 15:20 – 16:00  Presentatie film Landing on Feathers en lichamelijke conversatie met Aleksandra Lemm, Jija Sohn en Julia Reist.
  • 16:15 – 16:45  Gesprek met Eric Minh, Aleksandra Lemm, Jija Sohn, Julia Reist en het publiek, gemodereerd door Rosemarie Samaritter.

Partners

  • Georganiseerd door: ICK Dans Amsterdam
  • In samenwerking met: Institut français NL, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, Zabawas, Vrienden Loterij Fonds
  • Visual: Form(e)s De Vie – Photo Schonen