Cursussen algemeen Frans

Van student, werknemer en werkgever tot gepensioneerde, iedereen kan zijn kennis van het Frans verbeteren en op een hoger niveau tillen en zich tegelijkertijd verdiepen in de Franse cultuur en samenleving.

Presentatie

Het doel van een algemene cursus Frans is om de leerling de mogelijkheid te bieden om op zijn eigen niveau zowel zijn luister- en spreekvaardigheid, als lees- en schrijfvaardigheid te verbeteren.

Door middel van verschillende schriftelijke en mondelinge oefeningen leert u de taal beter te begrijpen en u beter uit te drukken. Met dank aan de cursus Frans Algemeen leert u hoe u in het Frans kunt reageren op situaties uit het dagelijks of werkende leven. Denk hierbij aan: iemand groeten, zich voorstellen, een afspraak maken, een gebruiksaanwijzing begrijpen, een mening geven, debatteren, een boek bestuderen of een presentatie geven.

Onze docenten, gespecialiseerd in het onderwijzen van Frans als tweede taal, laten u ook kennis maken met verschillende documenten waardoor u dieper in de Franse taal en cultuur kunt duiken. Er wordt gebruik gemaakt van een leerboek en een opdrachtenboek, zodat u zich thuis kunt voorbereiden en oefeningen kunt maken om de in de les opgedane kennis kunt toetsen.

Blijf Frans oefenen na uw groepscursussen via Ma cl@sse, uw virtuele klaslokaal waar u uw lesmateriaal en extra oefeningen kunt vinden en uitwisselen met uw leraar.

Het Institut français NL werkt samen met het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor het aanbod van cursussen Frans.

Tarieven

Groepscursussen: Face-to-face in een zaal (in een gebouw van de RUG)

DuurNormaal tariefStudententarief
25 lessen:
50 uur (2 uur/week)
€ 355€ 340
12 lessen:
24 uur (2 uur/week)
€ 214€ 209

Groepscursussen: Online geplande cursussen in een kleine groep van 3 t/m 4 personen

DuurNormaal tariefStudententarief
10 lessen:
15 uur (1,5 uur/week)
€ 295€ 280

Privécursussen: individueel of in een minigroep

Privécursussen zijn à la carte en flexibel. Het programma wordt op maat voor u gemaakt op basis van uw niveau (A1 t/m C2) en uw behoeften. U krijgt het hele jaar persoonlijke begeleiding. Ook is het mogelijk om Frans te leren in groepjes van twee t/m drie personen van hetzelfde niveau.

Aantal personenKosten per uur
Met één persoon€ 59
Met twee personen€ 35 per persoon
Met drie personen€ 25 per persoon

Niveaus

Onze cursussen Frans zijn opgebouwd op basis van de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK), van niveau A1 (beginner) tot niveau C2 (vergevorderd).

Cursisten zonder voorkennis van het Frans beginnen op niveau A1. Cursisten die al wat Frans kennen, moeten eerst de online niveautest doen en kunnen zich dan op het aanbevolen niveau inschrijven.

Inschrijving:

Volgende sessie : vanaf 30 september 2024
Plaats: in Groningen of online
Niveaus: A1 t/m C1
Inschrijven t/m: 23 september 2024

Programma volgt …

Inschrijvingsprocedure

Contact

Institut français NL
Harmoniegebouw – 1e etage (kamer 139 – gebouw 12)
Oude Kijk in het Jatstraat, 26
9712 EK Groningen

Ontvangst van het publiek:

Op kantoor: van maandag t/m donderdag van 14.00 u tot 18.00 u – op afspraak buiten deze tijden.

I.v.m. de vakantie is het kantoor van 24 t/m 28 juni gesloten

Aan de telefoon: van maandag t/m donderdag van 10.00 u tot 18.00 u

Tel: 06 31 98 44 03

Email: institutfrancais@rug.nl

Programma: GROEPSCURSUSSEN

Niveau A1
basisgebruiker (heel eenvoudig)

Na de cursus algemeen Frans op niveau A1 kunt u: heel eenvoudige dagelijkse uitdrukkingen en zinnen begrijpen en gebruiken; uzelf of iemand anders voorstellen; eenvoudige gesprekken voeren (bekende vragen stellen en beantwoorden).

Aan het einde van de cursus algemeen Frans op niveau A1 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF A1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningen Online Methode
A1Beginnende gebruikersFace-to-face
Start
Afstandsonderwijs
Geplande lessen in een kleine groep van 3 t/m 4 personen – 10 lessen van 1,5 uur
Start
Niveau A1
A1.1Voor beginnende cursisten zonder voorkennis van het FransProgramma
volgt …
Programma
volgt …
A1.2Voor beginners met enige voorkennisProgramma
volgt …
Programma
volgt …

Niveau A2
basisgebruiker (eenvoudig)

Na de cursus algemeen Frans op niveau A2 kunt u: veel gebruikte zinnen en uitdrukkingen begrijpen (eenvoudige informatie over personen en gezinsleden, boodschappen, de nabije omgeving, werk enz.); praten over eenvoudige en alledaagse onderwerpen.

Aan het einde van de cursus algemeen Frans op niveau A2 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF A2 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMethode
A2BasisgebruikersFace-to-face
Start
Afstandsonderwijs
Geplande lessen in een kleine groep van 3 t/m 4 personen – 10 lessen van 1,5 uur
Start
Niveau A2
A2Voor beginners met enige voorkennis – niveau 2Programma
volgt …
Programma
volgt …

Niveau B1
Onafhankelijke gebruiker
(enigzins gevorderd)

Na de cursus algemeen Frans op niveau B1 kunt u: de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaardtaal wordt gesproken over onderwerpen die u bekend zijn (werk, school, vrije tijd enz.); in eenvoudige, samenhangende bewoordingen praten over alledaagse en persoonlijke onderwerpen; een gebeurtenis of ervaring beschrijven en een plan of idee in het kort uitleggen of beredeneren.

Aan het einde van de cursus algemeen Frans op niveau B1 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF B1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMethode
B1Onafhankelijke gebruikersFace-to-face
Start
Afstandsonderwijs
Geplande lessen in een kleine groep van 3 t/m 4 personen – 10 lessen van 1,5 uur
Start
Niveau B1
B1Voor enigszins gevorderdenProgramma
volgt …
Programma
volgt …

Niveau B2
Onafhankelijke gebruiker (gevorderd)

Na de cursus algemeen Frans op niveau B2 kunt u: de inhoud van complexe teksten begrijpen; vloeiend en spontaan een gesprek voeren met een moedertaalspreker; zich op duidelijke en persoonlijke wijze uitdrukken over allerlei onderwerpen, uw mening geven over een actueel thema en daarvan de voor- en nadelen bespreken.

Aan het einde van de cursus algemeen Frans op niveau B2 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF B2 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMethode
B2Onafhankelijke gebruikersFace-to-face
Start
Afstandsonderwijs
Geplande lessen in een kleine groep van 3 t/m 4 personen – 10 lessen van 1,5 uur
Start
Niveau B2
B2Voor onafhankelijke gebruikers die niveau B1.2 hebben gehaaldProgramma
volgt …
Programma
volgt …

Niveau C1
effectieve vaardigheid

Na de cursus algemeen Frans op niveau C1 kunt u: lange en ingewikkelde teksten begrijpen en daar impliciete informatie uit opmaken; zich vloeiend en spontaan uitdrukken in uw sociale, professionele en persoonlijke leven; op duidelijke en gestructureerde wijze een betoog houden over complexe onderwerpen en stellingen.

Aan het einde van de cursus algemeen Frans op niveau C1 heeft u het benodigde niveau om het examen DALF C1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveauxGebruikersGroningenOnlineMethode
C1GevorderdenFace-to-face
Start
Afstandsonderwijs
Niveau C1
C1Voor gevorderden die niveau B2.2 hebben behaaldProgramma
volgt …
Programma
volgt …