Cursussen algemeen Frans

Van student, werknemer en werkgever tot gepensioneerde, iedereen kan zijn kennis van het Frans verbeteren en op een hoger niveau tillen en zich tegelijkertijd verdiepen in de Franse cultuur en samenleving.

Presentatie

Het doel van een algemene cursus is om de leerling de mogelijkheid te bieden om zich op zijn eigen niveau te bekwamen in luister- en spreekvaardigheid en lees- en schrijfvaardigheid.

Door middel van verschillende schriftelijke en mondelinge oefeningen leert u de taal beter te begrijpen en zich beter uit te drukken. U leert in het Frans om te gaan met allerlei dagelijkse situaties en/of situaties die zich in werkverband kunnen voordoen, zoals groeten, zich presenteren, een afspraak maken, een gebruiksaanwijzing begrijpen, zijn mening geven, debatteren, een boek bestuderen of een presentatie geven.

De docenten laten u ook kennis maken met verschillende documenten waardoor u dieper in de Franse taal en cultuur kunt duiken. Er wordt gebruik gemaakt van een leerboek en een oefenboek, zodat u zich thuis kunt voorbereiden en oefeningen kunt maken om zo in de les opgedane kennis kunt toetsen.

Blijf Frans oefenen na uw groepscursussen via Ma cl@sse, uw virtuele klaslokaal waar u uw lesmateriaal en extra oefeningen kunt vinden en uitwisselen met uw leraar.

Het Institut français NL werkt samen met het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor het aanbod van cursussen Frans.

Tarieven

Groepscursussen

DuurNormaal tariefStudententarief
25 weken:
50 uur
€ 350€ 335
12 weken:
24 uur
€ 209€ 194

Privécursussen: individueel of in een minigroep

Privécursussen zijn à la carte en flexibel. Het programma wordt op maat gemaakt op basis van uw niveau (A1 t/m C2) en uw behoeften. U krijgt het hele jaar persoonlijke begeleiding. Ook is het mogelijk om Frans te leren in groepjes van twee t/m vier personen van hetzelfde niveau.

Aantal personenKosten per uur
Met één persoon€ 59
Met twee personen€ 35 per persoon
Met drie personen€ 25 per persoon
Met vier personen€ 20 per persoon

Niveaus

Onze cursussen Frans zijn opgebouwd op basis van de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK), van niveau A1 (beginner) tot niveau C2 (vergevorderd).

In october zijn de cursussen algemeen Frans beschikbaar t/m C1. Cursisten zonder voorkennis van het Frans beginnen op niveau A1. Cursisten die al wat Frans kennen, moeten eerst de online niveautest doen en kunnen zich dan op het aanbevolen niveau inschrijven:

Inschrijving:

Volgende sessie : vanaf 2 oktober 2023
Plaats: in Groningen of online
Niveaus: A1 t/m C1
Inschrijven t/m: 25 september 2023

Inschrijvingsprocedure

Contact

Institut français NL
Harmoniegebouw – 1e etage (kamer 139 – gebouw 12)
Oude Kijk in het Jatstraat, 26
9712 EK Groningen

Ontvangst van het publiek:

Op kantoor: van maandag t/m donderdag van 14.00 u tot 18.00 u – op afspraak buiten deze tijden.

Aan de telefoon: van maandag t/m donderdag van 10.00 u tot 18.00 u

Tel: 06 31 98 44 03

Email: institutfrancais@rug.nl

PROGRAMMA: GROEPSCURSUSSEN

Niveau A1
basisgebruiker (heel eenvoudig)

Na de cursus algemeen Frans op niveau A1 kunt u: heel eenvoudige dagelijkse uitdrukkingen en zinnen begrijpen en gebruiken; uzelf of iemand anders voorstellen; eenvoudige gesprekken voeren (bekende vragen stellen en beantwoorden).

Aan het einde van de cursus algemeen Frans op niveau A1 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF A1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningen Online Methode
A1Beginnende gebruikersFace-to-face
Start
Afstandsonderwijs
Met een gepersonaliseerde cursus: individueel of in een minigroep
Niveau A1
A1.1Voor beginnende cursisten zonder voorkennis van het FransWoensdag *11 oktober
19:00-21:00
Deze cursus begint één week later
————Entre nous 1 premium
A1.2Voor beginners met enige voorkennisMaandag 2 oktober
19:00-21:00
————
Entre nous 1 premium

Niveau A2
basisgebruiker (eenvoudig)

Na de cursus algemeen Frans op niveau A2 kunt u: veel gebruikte zinnen en uitdrukkingen begrijpen (eenvoudige informatie over personen en gezinsleden, boodschappen, de nabije omgeving, werk enz.); praten over eenvoudige en alledaagse onderwerpen.

Aan het einde van de cursus algemeen Frans op niveau A2 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF A2 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMethode
A2BasisgebruikersFace-to-face
Start
Afstandsonderwijs
Met een gepersonaliseerde cursus: individueel of in een minigroep
Niveau A2
A2.1Voor beginners met enige voorkennis – niveau 2Dinsdag 3 oktober
19:00-21:00
————
Entre nous 2 premium
A2.2Vervolg op niveau A2.1Woensdag 4 oktober
19:00-21:00
————Entre nous 2 premium

Niveau B1
drempel

Na de cursus algemeen Frans op niveau B1 kunt u: de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaardtaal wordt gesproken over vertrouwde onderwerpen (werk, school, vrije tijd enz.); in eenvoudige, samenhangende bewoordingen praten over alledaagse en persoonlijke onderwerpen; een gebeurtenis of ervaring beschrijven en een plan of idee in het kort uitleggen of beredeneren.

Aan het einde van de cursus algemeen Frans op niveau B1 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF B1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMethode
B1Onafhankelijke gebruikersFace-to-face
Start
Afstandsonderwijs
Met een gepersonaliseerde cursus: individueel of in een minigroep
Niveau B1
B1.1Voor enigszins gevorderdenDinsdag 3 oktober
19:00-21:00
————
Entre nous 3 premium
B1.2Vervolg op niveau B1.1Dinsdag 3 oktober
19:00-21:00
————

Entre nous 3 premium

Niveau B2
gevorderd (onafhankelijke gebruiker)

Na de cursus algemeen Frans op niveau B2 kunt u: de inhoud van complexe teksten begrijpen; vloeiend en spontaan een gesprek voeren met een moedertaalspreker; zich op duidelijke en persoonlijke wijze uitdrukken over allerlei onderwerpen, uw mening geven over een actueel thema en daarvan de voor- en nadelen bespreken.

Aan het einde van de cursus algemeen Frans op niveau B2 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF B2 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMethode
B2Onafhankelijke gebruikersFace-to-face
Start
Afstandsonderwijs
Met een gepersonaliseerde cursus: individueel of in een minigroep
Niveau B2
B2.1Voor onafhankelijke gebruikers die niveau B1.2 hebben gehaaldMaandag 2 oktober
19:00-21:00
————Entre nous 4 premium
B2.2Vervolg op niveau B2.1Dinsdag 3 oktober
19:00-21:00
————Entre nous 4 premium

Niveau C1
effectieve vaardigheid

Na de cursus algemeen Frans op niveau C1 kunt u: lange en ingewikkelde teksten begrijpen en daar impliciete informatie uit opmaken; zich vloeiend en spontaan uitdrukken in uw sociale, professionele en persoonlijke leven; op duidelijke en gestructureerde wijze een betoog houden over complexe onderwerpen en stellingen.

Aan het einde van de cursus algemeen Frans op niveau C1 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF C1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveauxGebruikersGroningenOnlineMethode
C1GevorderdenFace-to-face
Start
Afstandsonderwijs
Met een gepersonaliseerde cursus: individueel of in een minigroep
Niveau C1
C1.1Voor gevorderden die niveau B2.2 hebben behaaldMaandag 2 oktober
19:00-21:00
————Défi 5
Premium
C1.2Vervolg op niveau C1.1Dinsdag *10 oktober
19:00-21:00
Deze cursus begint één week later
————Défi 5
Premium