Cursussen algemeen Frans

Wilt u graag goed Frans leren? Ontdek onze cursussen algemeen Frans met methode.

Presentatie

Wilt u graag goed Frans leren? Met onze cursussen algemeen Frans leert of verbetert u de vier taalkundige vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven.

Tarieven

Groepscursussen

DuurNormaal tariefStudententarief
30 uur:
15 lessen van 2 uur per week
€215€199

Privécursussen

Privécursussen hebben een flexibele en individuele opzet. Het programma wordt op maat gemaakt op basis van uw niveau (A1 t/m C2) en uw behoeften. U krijgt het hele jaar persoonlijke begeleiding. Ook is het mogelijk om Frans te leren in groepjes van twee of drie familieleden of vrienden. De lesmethode is gratis vanaf 10 lesuren. 

KostenPer uur
Privéles€59
Met twee personen€35 per persoon
Met drie personen€25 per persoon

Niveaus

Onze cursussen Frans zijn opgebouwd op basis van de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK), van niveau A1 (beginner) tot niveau C2 (vergevorderd).

De cursussen algemeen Frans zijn beschikbaar voor alle niveaus. Cursisten zonder voorkennis van het Frans beginnen op niveau A1. Cursisten die al wat Frans kennen, moeten eerst de online niveautest doen en kunnen zich dan op het aanbevolen niveau inschrijven:

Inschrijven

Begin van de cursus: 14 februari 2022
Plaats: Online of in Groningen
Niveaus: A1 tot C1.3
Inschrijven t/m: 8 februari 2022

Contact

Afdeling cursussen
Rijksuniversiteit Groningen
Harmoniegebouw
Oude Kijk in het Jatstraat, 26
9712 EK Groningen

Ontvangst op afspraak
Tel: 050 363 61 06
maandag – donderdag: 10:30-17:00
email

Niveau A1
basisgebruiker (heel eenvoudig)

Na de cursus algemeen Frans op niveau A1 kunt u: heel eenvoudige dagelijkse uitdrukkingen en zinnen begrijpen en gebruiken; uzelf of iemand anders voorstellen; eenvoudige gesprekken voeren (bekende vragen stellen en beantwoorden).

Aan het einde van de cursus algemene Frans op niveau A1 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF A1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningen OnlineMethode
A1Beginnende gebruikersFace-to-faceAfstandsonderwijsNiveau A1
A1.1Voor beginnende cursisten zonder voorkennis van het FransMaandag
19:00-21:00
Woensdag
19:00-21:00
Entre nous 1
A1.2Voor beginners die niveau A1.1 hebben gehaaldWoensdag
14:00-16:00

Woensdag
19:00-21:00
Woensdag
14:00-16:00

Maandag
19:00-21:00
Vite et bien 1

Niveau A2
basisgebruiker (eenvoudig)

Na de cursus algemeen Frans op niveau A2 kunt u: veel gebruikte zinnen en uitdrukkingen begrijpen (eenvoudige informatie over personen en gezinsleden, boodschappen, de nabije omgeving, werk enz.); praten over eenvoudige en alledaagse onderwerpen.

Aan het einde van de cursus algemene Frans op niveau A2 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF A2 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMethode
A2BasisgebruikersFace-to-faceAfstandsonderwijsNiveau A2
A2.1Voor basisgebruikers die niveau A2.1 hebben gehaaldDinsdag
19:00-21:00
Dinsdag
10:00-12:00
Vite et bien 1
A2.2Voor basisgebruikers die niveau A2.2 hebben gehaaldWoensdag
10:00-12:00

Dinsdag
19:00-21:00
Woensdag
10:00-12:00

Dinsdag
19:00-21:00
Vite et bien 1

Niveau B1
drempel

Na de cursus algemeen Frans op niveau B1 kunt u: de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaardtaal wordt gesproken over vertrouwde onderwerpen (werk, school, vrije tijd enz.); in eenvoudige, samenhangende bewoordingen praten over alledaagse en persoonlijke onderwerpen; een gebeurtenis of ervaring beschrijven en een plan of idee in het kort uitleggen of beredeneren.

Aan het einde van de cursus algemene Frans op niveau B1 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF B1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMethode
B1Onafhankelijke gebruikersFace-to-faceAfstandsonderwijsNiveau B1
B1.1Voor onafhankelijke gebruikers die niveau A2.2 hebben gehaaldDinsdag
19:00-21:00
Dinsdag
19:00-21:00
Vite et bien 2
B1.2Voor onafhankelijke gebruikers die niveau B1.1 hebben gehaaldWoensdag
10:00-12:00

Dinsdag
19:00-21:00
Woensdag
10:00-12:00

Dinsdag
19:00-21:00
Vite et bien 2

Niveau B2
gevorderd (onafhankelijke gebruiker)

Na de cursus algemeen Frans op niveau B2 kunt u: de inhoud van complexe teksten begrijpen; vloeiend en spontaan een gesprek voeren met een moedertaalspreker; zich op duidelijke en persoonlijke wijze uitdrukken over allerlei onderwerpen, uw mening geven over een actueel thema en daarvan de voor- en nadelen bespreken.

Aan het einde van de cursus algemene Frans op niveau B2 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF B2 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveauxGebruikersGroningenOnlineMéthode
B2Onafhankelijke gebruikersFace-to-faceAfstandsonderwijsNiveau B2
B2.1Voor onafhankelijke gebruikers die niveau B1.2 hebben gehaaldDonderdag
19:00-21:00
Woensdag
19:00-21:00
Entre nous 4
B2.2Voor onafhankelijke gebruikers die niveau B2.1 hebben gehaaldDonderdag
19:00-21:00
Woensdag
19:00-21:00
Entre nous 4

Niveau C1
vloeiend (onafhankelijk gebruiker)

Na de cursus algemeen Frans op niveau C1 kunt u: lange en ingewikkelde teksten begrijpen en daar impliciete informatie uit opmaken; zich vloeiend en spontaan uitdrukken in uw sociale, professionele en persoonlijke leven; op duidelijke en gestructureerde wijze een betoog houden over complexe onderwerpen en stellingen.

Aan het einde van de cursus algemene Frans op niveau C1 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF C1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveauxGebruikersGroningenOnlineMethode
C1GevorderdenEn présentielÀ distanceNiveau C1
C1.1Voor gevorderden die niveau B2.2 hebben behaaldWoensdag
19:00-21:00
Donderdag
19:00-21:00
Édito C1
C1.2Voor gevorderden die niveau C1.1 hebben behaaldWoensdag
19:00-21:00
Woensdag
19:00-21:00
Édito C1