Cursussen algemeen Frans

Van student, werknemer en werkgever tot gepensioneerde, iedereen kan zijn kennis van het Frans verbeteren en op een hoger niveau tillen en zich tegelijkertijd verdiepen in de Franse cultuur en samenleving.

Presentatie

Het doel van een algemene cursus is om de leerling de mogelijkheid te bieden om zich op zijn eigen niveau te bekwamen in luister- en spreekvaardigheid en lees- en schrijfvaardigheid.

Door middel van verschillende schriftelijke en mondelinge oefeningen leert u de taal beter te begrijpen en zich beter uit te drukken. U leert in het Frans om te gaan met allerlei dagelijkse situaties en/of situaties die zich in werkverband kunnen voordoen, zoals groeten, zich presenteren, een afspraak maken, een gebruiksaanwijzing begrijpen, zijn mening geven, debatteren, een boek bestuderen of een presentatie geven.

De docenten laten u ook kennis maken met verschillende documenten waardoor u dieper in de Franse taal en cultuur kunt duiken. Er wordt gebruik gemaakt van een leerboek en een oefenboek, zodat u zich thuis kunt voorbereiden en oefeningen kunt maken om zo in de les opgedane kennis kunt toetsen.

Blijf Frans oefenen na uw groepscursussen via Ma cl@sse, uw virtuele klaslokaal waar u uw lesmateriaal en extra oefeningen kunt vinden en uitwisselen met uw leraar.

Het Institut français NL werkt samen met het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor het aanbod van cursussen Frans.

Tarieven

Groepscursussen

DuurNormaal tariefStudententarief
25 weken:
50 uur
€345€330
12 weken (demi-cours):
24 uur
€204 €189

Privécursussen

Privécursussen hebben een flexibele en individuele opzet. Het programma wordt op maat gemaakt op basis van uw niveau (A1 t/m C2) en uw behoeften. U krijgt het hele jaar persoonlijke begeleiding. Ook is het mogelijk om Frans te leren in groepjes van twee of drie familieleden of vrienden. De lesmethode is gratis vanaf 12 lesuren. 

KostenPer uur
Privéles€59
Met twee personen€35 per persoon
Met drie personen€25 per persoon

Niveaus

Onze cursussen Frans zijn opgebouwd op basis van de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK), van niveau A1 (beginner) tot niveau C2 (vergevorderd).

De cursussen algemeen Frans zijn beschikbaar voor alle niveaus. Cursisten zonder voorkennis van het Frans beginnen op niveau A1. Cursisten die al wat Frans kennen, moeten eerst de online niveautest doen en kunnen zich dan op het aanbevolen niveau inschrijven:

Inschrijvingen

Volgende sessie : vanaf 3 oktober 2022
Plaats: in Groningen of online
Niveaus: A1 t/m C1+
Inschrijven t/m: 30 september

Contact

Institut français NL
Harmoniegebouw – 1e etage (kamer 139 – gebouw 12)
Oude Kijk in het Jatstraat, 26
9712 EK Groningen

Ontvangst van het publiek:

  • Op kantoor: van maandag t/m donderdag van 14.00 u tot 18.00 u – op afspraak buiten deze tijden.
  • Aan de telefoon: van maandag t/m donderdag van 10.00 u tot 17.00 u

Tel: 050 363 61 06 of 06 31 98 44 03

Email: institutfrancais@rug.nl

PROGRAMMA GROEPSCURSUSSEN

Niveau A1
basisgebruiker (heel eenvoudig)

Na de cursus algemeen Frans op niveau A1 kunt u: heel eenvoudige dagelijkse uitdrukkingen en zinnen begrijpen en gebruiken; uzelf of iemand anders voorstellen; eenvoudige gesprekken voeren (bekende vragen stellen en beantwoorden).

Aan het einde van de cursus algemene Frans op niveau A1 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF A1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningen Online Methode
A1Beginnende gebruikersFace-to-faceAfstandsonderwijsNiveau A1
A1.1Voor beginnende cursisten zonder voorkennis van het FransWoensdag
19:00-21:00
Donderdag
19:00-21:00
Entre nous 1 premium
A1.2Voor beginners die niveau A1.1 hebben gehaaldMaandag
19:00-21:00
Donderdag
19:00-21:00
Entre nous 1 premium

Niveau A2
basisgebruiker (eenvoudig)

Na de cursus algemeen Frans op niveau A2 kunt u: veel gebruikte zinnen en uitdrukkingen begrijpen (eenvoudige informatie over personen en gezinsleden, boodschappen, de nabije omgeving, werk enz.); praten over eenvoudige en alledaagse onderwerpen.

Aan het einde van de cursus algemene Frans op niveau A2 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF A2 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMethode
A2BasisgebruikersFace-to-faceAfstandsonderwijsNiveau A2
A2.1Voor basisgebruikers die niveau A2.1 hebben gehaaldWoensdag
19:00-21:00
Woensdag
10:00-12:00

Donderdag
19:00-21:00
Entre nous 2 premium
A2.2Voor basisgebruikers die niveau A2.2 hebben gehaaldDinsdag
19:00-21:00
Woensdag
10:00-12:00

Donderdag
19:00-21:00
Entre nous 2 premium

Niveau B1
drempel

Na de cursus algemeen Frans op niveau B1 kunt u: de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaardtaal wordt gesproken over vertrouwde onderwerpen (werk, school, vrije tijd enz.); in eenvoudige, samenhangende bewoordingen praten over alledaagse en persoonlijke onderwerpen; een gebeurtenis of ervaring beschrijven en een plan of idee in het kort uitleggen of beredeneren.

Aan het einde van de cursus algemene Frans op niveau B1 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF B1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMethode
B1Onafhankelijke gebruikersFace-to-faceAfstandsonderwijsNiveau B1
B1.1Voor onafhankelijke gebruikers die niveau A2.2 hebben gehaaldMaandag
19:00-21:00
Woensdag
10:00-12:00

Maandag
19:00-21:00
Entre nous 3 premium
B1.2Voor onafhankelijke gebruikers die niveau B1.1 hebben gehaaldMaandag
19:00-21:00
Woensdag
10:00-12:00

Maandag
19:00-21:00
Entre nous 3 premium

Niveau B2
gevorderd (onafhankelijke gebruiker)

Na de cursus algemeen Frans op niveau B2 kunt u: de inhoud van complexe teksten begrijpen; vloeiend en spontaan een gesprek voeren met een moedertaalspreker; zich op duidelijke en persoonlijke wijze uitdrukken over allerlei onderwerpen, uw mening geven over een actueel thema en daarvan de voor- en nadelen bespreken.

Aan het einde van de cursus algemene Frans op niveau B2 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF B2 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveausGebruikersGroningenOnlineMethode
B2Onafhankelijke gebruikersFace-to-faceAfstandsonderwijsNiveau B2
B2.1Voor onafhankelijke gebruikers die niveau B1.2 hebben gehaaldDinsdag
19:00-21:00
Donderdag
19:00-21:0
Entre nous 4 premium
B2.2Voor onafhankelijke gebruikers die niveau B2.1 hebben gehaaldDinsdag
19:00-21:00
Donderdag
19:00-21:00
Entre nous 4 premium

Niveau C1
effectieve vaardigheid

Na de cursus algemeen Frans op niveau C1 kunt u: lange en ingewikkelde teksten begrijpen en daar impliciete informatie uit opmaken; zich vloeiend en spontaan uitdrukken in uw sociale, professionele en persoonlijke leven; op duidelijke en gestructureerde wijze een betoog houden over complexe onderwerpen en stellingen.

Aan het einde van de cursus algemene Frans op niveau C1 heeft u het benodigde niveau om het examen DELF C1 af te leggen (tegen extra kosten).

NiveauxGebruikersGroningenOnlineMethode
C1GevorderdenEn présentielÀ distanceNiveau C1
C1Voor gevorderden die niveau B2.2 hebben behaaldDinsdag
19:00-21:00
Donderdag
19:00-21:00
Défi 5
C1+Voor gevorderden die niveau C1 hebben behaaldWoensdag
19:00-21:00
Donderdag
19:00-21:00
Tendances C1