Europese dialogen: onze selectie boeken over de uitdagingen van een geopolitiek Europa in de Descartes-collectie 

Ontdek, ter gelegenheid van het evenement ‘Face à la guerre – Dialogues européens’ onze selectie werken uit de Descartes-collectie in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).

Ontdek, ter gelegenheid van het evenement ‘Face à la guerre – Dialogues européens’ dat op 14 mei 2024 in De Balie te Amsterdam plaatsvindt, een selectie boeken over de uitdagingen van een geopolitiek Europa uit de Descartes-collectie van het Institut français NL, die te vinden is in de meertalige afdeling Huis van alle Talen van de centrale bibliotheek van Amsterdam. Veel leesplezier! 

Nous l’Europe : banquet des peuplesLaurent Gaudé

Revoluties, industrialisatie, kolonisatie, oorlogen…: Laurent Gaudé verdiept zich in de Europese geschiedenis. Door een combinatie van poëtische inspiratie en vertelling, gaat zijn schrijven gelijk op met de euforie, koorts en trauma’s die zijn herinnering vormen. Des te beter kan hij de overtredingen en misdaden beschrijven die eraan ten grondslag lagen. En ook om beter de utopie te herinneren die hij heeft zien ontstaan uit de as van twee wereldoorlogen. 
En het onstuimige ritme van het vrije verzen neemt ons op sleeptouw, lokt ons naar binnen en nodigt ons uit voor een nieuw festijn, waar we met zijn allen, de volkeren van Europa, een nieuw humanistisch model zouden uitvinden. 

Raadpleeg de Descartes-collectie 

Les voies de la puissance, Penser la géopolitique au XXIe siècleFrédéric Encel

Het is onmogelijk om over geopolitiek te praten zonder het begrip macht te noemen. Machtsverhoudingen, invloedssferen en conflicten – politieke, economische en militaire – vormen de kern van internationale betrekkingen. Macht, of het nu bedreigt of beschermt, bepaalt de bestaansvoorwaarden van staten en bevolkingen. 
Het boek begint met een onderzoek naar de criteria van macht: haar instrumenten, haar verschijningsvormen en zelfs de illusies die ze voortbrengt. Vervolgens wordt de huidige situatie van de wereld in kaart gebracht, waarbij een onberispelijk gedocumenteerd en actueel overzicht wordt gegeven van de belangrijkste staatsentiteiten en de belangrijkste regionale kwesties. Tot slot beschrijft het de nieuwe niet-statelijke actoren die hun, soms ongekende, macht op het wereldtoneel laten gelden. 
Zich waar nodig baserend op historische herinneringen die eerder verhelderende voorbeelden dan lessen zijn, slaagt Frédéric Encel erin een samenhangend beeld te schetsen van de wereldsituatie en de belangrijkste trends te identificeren in de ontwikkeling ervan. 

Raadpleeg de Descartes-collectie 

Le Grand Tour, Autoportrait de L’Europe par ses écrivainsCollectief werk onder redactie van Olivier Guez

Ter gelegenheid van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie vroeg Olivier Guez aan zevenentwintig schrijvers, één uit elke lidstaat, om te schrijven over plaatsen die de Europese cultuur en geschiedenis oproepen. In de ongepubliceerde vertellingen en korte verhalen die samen deze uitzonderlijke bundel vormen, lopen de herinneringen, vooruitzichten en atmosferen van een Europa van vlees en bloed door elkaar. Het schetst een ontroerende kaart van de Europese geest in de vroege jaren twintig van de eenentwintigste eeuw. 

Raadpleeg de Descartes-collectie 

Une certaine idée de l’EuropePatrick Boucheron, Antonio Negri, Thomas Piketty, Myriam Revault d’Allonnes, Elisabeth Roudinesco

Gedurende het grootste deel van zijn geschiedenis is Europa een idee geweest. Het duidde zowel op een diep verlangen naar beweging en vrijheid als op een zorg voor striktheid en onenigheid. In Milaan en Parijs nam men elkaar met hartstocht waar; in Brussel en Wenen kopieerde men elkaar met passie. Terwijl Europa vandaag de dag een instituut is geworden, is het niet, of steeds minder, een idee. Is Brussel een verboden stad geworden waar het publieke debat niet langer doordringt? Daarom nodigde het tijdschrift Le Grand Continent vijf denkers uit die internationaal bekend staan om de reikwijdte van hun werk, om voor het eerst te spreken over hun voorstelling van Europa. Samen hebben ze nieuwe perspectieven geopend, nieuwe wegen ingeslagen om de paden van een ideaal, volledig politiek Europa te herontdekken – een bepaald idee van Europa. 

Raadpleeg de Descartes-collectie 

Informatie

  • In het kader van: Evenement “In the Face of War – European dialogue”
  • Plaats: De Balie
  • Stad: Amsterdam
  • Datum: 14 mei 2024