Kennistoets Frans (TCF)

Toets algemeen Frans voor alle niet-Franstaligen

Ik ben:

Een Nederlandse of Franse volwassene of jongere vanaf 17 jaar (afkomstig uit Nederland en niet in het bezit van een diploma van het middelbaar of hoger onderwijs in Frankrijk) en Frans is niet mijn moedertaal.

Ik wil:

  • Mijn kennis van het Frans bepalen voor persoonlijke doeleinden of werk (niveau A1 t/m C2).
  • Mijn voortgang in het leerproces zien.
  • Mijn Franse taalniveau bewijzen met een toets die twee jaar geldig is.

Ik wil de TCF doen om:

  • Persoonlijke redenen De TCF geeft inzicht in de huidige kennis van het Frans met het oog op het verder perfectioneren hiervan; het is bij wijze van spreken een taalkundige momentopname van het taalniveau van de kandidaat.
  • Professionele redenen: Het TCF biedt objectieve informatie die een kandidaat kan gebruiken bij een sollicitatie of om een promotie te krijgen.
  • Universitaire redenen: Het TCF biedt een betrouwbare beoordeling, op basis van de internationale normen, van de taalvaardigheden die vereist zijn voor toelating tot een instelling voor hoger onderwijs (universiteit, grande école, kunstacademie, bouwkundige opleiding, handelsopleiding enz.).

Examentraining:

Inschrijven

Volgende toetsperiode: Lente
Inschrijving: 30 september – 30 november 2021
Datums: 6 – 10 december 2021
Niveaus: Niveau A1 t/m A2

Contact

Sandra Gauchez
Manager Cursussen
s.m.gauchez@rug.nl

Toetsen in meiExamencentraKosten
Op aanvraag bij de examencentraOp aanvraag bij de examencentra