Villa van Eyck: de call voor 2025 is nu gesloten    

De Villa van Eyck is een artist-in-residence programma, gecoördineerd door Institut français NL, dat jaarlijks een kunstenaar uit de Franse overzeese gebieden voor zes maanden verwelkomt in Nederland aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. 

Presentatie

De Villa van Eyck is een artist-in-residence programma voor een kunstenaar woonachtig in of afkomstig uit de Franse overzeese gebieden die een onderzoeks-, creatie- en experimenteerproject wil ontwikkelen aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht, voor een periode van zes maanden van 15 januari tot 15 juli 2025. 

De Jan van Eyck Academie streeft ernaar een breed discours te creëren dat een diversiteit aan praktijken en een veelheid aan stemmen omvat. Daarom nodigt het Institut français NL samen met de academie specifiek kunstenaars, ontwerpers of curatoren uit de Franse overzeese gebieden uit om zich aan te melden en deel te worden van de pluriforme gemeenschap die elk jaar op de academie wordt gevormd.

Presentatie van de Jan van Eyck Academie 

De Jan van Eyck Academie zet zich in om de rol en maatschappelijke betekenis van kunst, vormgeving en andere creatieve praktijken te onderzoeken in relatie tot de klimaatcrisis en de uitwerking hiervan op velerlei (sociaal-maatschappelijke, geopolitieke, culturele, economische) vlakken. Als multidisciplinaire postacademie, biedt de Jan van Eyck Academie in Maastricht werkperiodes, gedurende elf maanden van half januari tot half december, aan ten minste 36 kunstenaars, ontwerpers (waaronder grafisch, mode, food en social design), schrijvers, curatoren en architecten van over de hele wereld.  

De geselecteerde deelnemers hebben allen een nieuwsgierige, open en geëngageerde houding gemeen; hun werk getuigt van een onderzoekend en betrokken kunstenaarschap. De Jan van Eyck Academie biedt haar deelnemers de instrumenten om hun onderzoek verder te ontwikkelen, te concretiseren en te presenteren. Zij worden gestimuleerd om hun ideeën te toetsen in een kritische en wederkerige relatie met elkaar en de wereld, en op die manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kunst en haar rol in de samenleving. 

Deelnemers kunnen gebruik maken van de faciliteiten en expertise van de bibliotheek, de vijf labs (Photography & Audiovisual, Material Matters, Food, Printing & Publishing en Future Materials) en de twee deelinstituten (Nature Research en Education & Development. Zij worden begeleid door (gast)adviseurs en krijgen de mogelijkheid om te werken in hun eigen studio, samen te werken en bovendien bij te dragen aan het publieke programma van de Jan van Eyck Academie (In-Lab, Open Studios). 

Een informatiesessie zal op 27 juni 2024 om 15u00 CEST plaatsvinden (17u00 voor Réunion / 9u00 voor de Caraïben), waarin het Institut français NL en de Jan van Eyck Academie een meer gedetailleerde presentatie zullen geven van het doel, de omgeving en de procedures van de residentie, en vragen van potentiële kandidaten zullen beantwoorden.

Criteria: 

 • Kunstenaar afkomstig uit of momenteel woonachtig in de Franse overzeese gebieden; 
 • Artistieke praktijken in de volgende domeinen: beeldende kunst, design (grafisch, mode, food en social design), architectuur, curatorschap 
 • Aanmeldingen van duo’s/collectieven kunnen niet worden geaccepteerd. 
 • De Jan van Eyck Academie streeft ernaar om deelnemers met een gezin met kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.  
 • Op de Jan van Eyck Academie worden vele talen gesproken, met als hoofdtalen Nederlands en Engels. Een beheersing van de Engelse taal om te kunnen communiceren en samen te werken met mededeelnemers en medewerkers is wenselijk.  

Selectie

Je aanvraag wordt beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit de directeur van de Jan van Eyck Academie en een of twee externe leden van culturele instellingen uit Frankrijk. Deze selectiecommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de volgende criteria: 

 • De kwaliteit en het doel van het werk en het professionaliseringstraject; 
 • Aanpak van kritisch denken en reflectie; 
 • De relevantie en het doel van je residentieproject aan de Jan van Eyck Academie. 

Aanvraag

 • Verblijfsbeurs: de deelnemer ontvangt een bedrag van €750 per maand van het Institut français NL, ter dekking van een deel van de verblijfskosten.
 • Stipendium: de deelnemer ontvangt een bedrag van €1000 per maand van de Jan van Eyck Academie ter dekking van de kosten van levensonderhoud (maaltijen en lokaal vervoer).
 • Productiebeurs: de deelnemer ontvangt een bedrag van €1091 van de Jan van Eyck Academie.
 • Internationale reis: de retourreis van de deelnemer van en naar Maastricht wordt vergoed door het Institut français NL (tot een bepaald maximumbedrag).
 • Toegang tot een studio: de deelnemer krijgt toegang tot een eigen studio binnen de Jan van Eyck Academie. 

De deelnemer heeft eventueel de mogelijkheid om zijn verblijf te verlengen voor een extra periode van vijf maanden, tot 15 december 2025, na goedkeuring van het Institut français NL en in overeenstemming met de voorwaarden van de Jan van Eyck Academie, is de deelnemer verantwoordelijk voor de betaling van zijn inschrijving (€1250 voor de vijf maanden) en zijn verblijfskosten. De deelnemer blijft een stipendium van €1000 per maand ontvangen en een productiebeurs van €909, verstrekt door de Jan van Eyck Academie. 

 

Sollicitatiedossier

De aanvraag moet in het Engels vóór 15 juli 2024 worden ingediend via het e-mailadres culture@institutfrancais.nl en moet het volgende bevatten:

 • 1 CV (max. 2 pagina’s)
 • 1 portfolio met een presentatie van je voorgaande projecten (max. 5 jaar oud, max. 25 pagina’s)
 • 1 projectpresentatienota met de doelstellingen van het residentieproject aan de Jan van Eyck Academie (max. 500 woorden).
 • Links naar video’s en/of audiobestanden die representatief zijn voor je werk.
 • Aanbevelingsbrieven in pdf-formaat (max. 5, in het Frans en/of Engels) 

Agenda

 • Deadline voor kandidaatstelling: 15 juli 2024
 • Selectiecommissie: augustus 2024
 • Bekendmaking van de laureaat: begin September 2024
 • Data van het verblijf: 15 januari 2025 tot 15 juli 2025

Over Villa van Eyck

De Villa van Eyck is een artist-in-residence programma, gecoördineerd door Institut français NL, dat jaarlijks een kunstenaar uit de Franse overzeese gebieden voor zes maanden verwelkomt in Nederland aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. 


Kom meer te weten over Magalie Mobetie, artist-in-residence in het kader van de derde editie van het Villa Van Eyck-programma, en haar onderzoek naar de identiteit en het erfgoed van Guadeloupe aan de hand van nieuwe technologieën.

Contact

Eva Monnier, Adjunct-attachée voor culturele samenwerking, eva.monnier@institutfrancais.nl

Bernadette Sayar, Medewerker cultuur, bernadette.sayar@institutfrancais.nl

Partners

 • Georganiseerd in samenwerking met : Institut français NL ; Jan van Eyck Academie
 • De Villa van Eyck werd in 2019 gesteund door La Fabrique des résidences van het Institut Français
 • Beeld: Jan van Eyck Academie (kunstenaar: Eva Posas)