PHC Van Gogh-programma: de call 2022 is open!

Het PHC Van Gogh-programma ondersteunt de mobiliteit van Franse en Nederlandse onderzoekers in het kader van een gezamenlijk onderzoeksproject.

Presentatie

Het Van Gogh-programma is tot stand gekomen door het Frans-Nederlandse Hubert Curien partnershap (PHC). In Frankrijk wordt het uitgevoerd door het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken en het ministerie van Hoger onderwijs, Onderzoek en Innovatie en in Nederland door Nuffic, met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het doel van dit programma is het ondersteunen van de uitwisseling van excellente wetenschappelijke en technologische kennis tussen Franse en Nederlandse laboratoria door nieuwe samenwerkingen en de deelname van jonge onderzoekers en promovendi te stimuleren.

Soorten projecten

 • Alle wetenschappelijke vakgebieden vallen onder het programma, inclusief de geestes- en sociale wetenschappen.
 • Projecten die aansluiten bij de thema’s in het kaderprogramma voor het Horizon Europa-programma voor onderzoek en innovatie hebben in het bijzonder de aandacht.

Deelnamecriteria van teams

Wie zich kunnen aanmelden: onderzoekers van onderzoekslaboratoria die verbonden zijn aan een instelling voor hoger onderwijs of onderzoeksorganisatie. Bedrijven kunnen aan het project deelnemen als ze gekoppeld zijn aan een academische partner.

Projecten die al eerder steun hebben ontvangen in het kader van het programma, kunnen zich niet meteen na afloop hiervan opnieuw kandidaat stellen. Nieuwe samenwerkingen krijgen in alle gevallen prioriteit.

Alleen aanvragen die door beide onderzoekspartners zijn ingediend bij de uitvoerende instellingen van het programma in hun respectievelijke landen komen in aanmerking. De Franse onderzoekers moeten dit duidelijk met hun partner afspreken.

Evaluatiecriteria van projecten

 • Wetenschappelijke kwaliteit van het project en de teams
 • Kwaliteit en competenties van de Franse en Nederlandse teams.
 • Actieve deelname van jonge onderzoekers, met name promovendi of postdocs.
 • Belang van de samenwerking en complementariteit van de Franse en Nederlandse teams.
 • Kans op het structureel worden of het daadwerkelijk toepassen van het project. Netwerkprojecten gericht op Europese samenwerking krijgen met name prioriteit. Zo hebben onderzoekers de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor een ander PHC over hetzelfde onderzoeksthema.

Selectiecomité

Les projets éligibles font l’objet d’une évaluation scientifique séparée par chacune des deux parties. Les instances de France et

Alle projectvoorstellen die in aanmerking komen, worden in beide landen afzonderlijk beoordeeld door inhoudelijke experts. Vervolgens komen de Franse en Nederlandse instellingen bij elkaar om de beoordelingen te vergelijken en gezamenlijk te besluiten welk bedrag er aan de geselecteerde projecten wordt toegekend.

Uitvoering

De projecten hebben een duur van twee jaar. De financiering wordt op jaarbasis toegekend en mogelijk na het eerste jaar met een jaar verlengd. Het bedrag moet worden gebruikt tussen 1 januari en 31 december van het desbetreffende jaar en kan niet worden meegenomen naar het volgende boekjaar. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor reis- en verblijfkosten naar/in Frankrijk of Nederland. Alle verdere financiering die nodig is voor de uitvoering van gezamenlijke projecten moet worden betaald uit de eigen middelen van de partnerlaboratoria of uit andere bronnen.

Gedekte kosten

Les moyens accordés par la France couvrent exclusivement le

De middelen die worden toegekend door Frankrijk zijn uitsluitend bedoeld voor het dekken van de reis- en verblijfskosten van onderzoekers van het Franse team. De toegekende bedragen lopen uiteen van €1500 tot €3200 per onderzoeksteam.

 • Verblijf: De verblijfskosten voor leden van het Franse onderzoeksteam worden gedekt tot €125 per persoon per dag.
 • Reis: De reiskosten voor leden van het Franse onderzoeksteam worden gedekt tot €550 per persoon. Dit bedrag omvat zowel de heen- als de terugreis.

Indienen van een aanvraag

 • Franse onderzoekers kunnen hun aanvraag indienen via de website van Campus France.
 • Nederlandse onderzoekers kunnen dit doen via de website van Nuffic.

Kalender

 • Einddatum voor indienen aanvragen: 30 juni 2022
 • Einddatum voor aanvragen voor verlenging : 16 september 2022
 • Aankondiging van succesvolle kandidaten: december 2022/ januari 2023
 • Begin van de projecten : januari 2023

Over

Het Van Gogh-programma is het Frans-Nederlandse Hubert Curien-partnerschap (PHC) dat wordt gecoördineerd door het Institut français des Pays-Bas en dat de mobiliteit van Franse en Nederlandse onderzoekers in het kader van een gezamenlijk opgezet onderzoeksproject ondersteunt.

Editie 2022

 • Begin van de projecten: januari 2023

Contact

Marnix Satter
Medewerker universitaire en wetenschappelijke samenwerking

email

Partenaires

 • Uitvoering in Frankrijk: Campus France; Ministerie van Hoger onderwijs, Onderzoek en Innovatie; Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken
 • Uitvoering in Nederland: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Nuffic
 • Gecoördineerd door: Institut français des Pays-Bas