Congres ‘Persvrijheid in Frankrijk en Nederland’

Presentatie

Nederland en Frakrijk hebben een lange geschiedenis van democratisch denken en journalistieke tradities. Maar de laatste jaren zien publieke opinie en medialandschap zich geconfronteerd met groeiende polarisatie, politiek-maatschappelijke radicalisering en de opkomst van nepnieuws. De epidemie van verkeerde informatie is met de gezondheidscrisis, door de Wereldgezondheidsorganisatie omschreven als een “infodemie”, in een stroomversnelling geraakt. Hoe kunnen we daarmee omgaan en burgers helpen hun kritisch denkvermogen aan te scherpen? De vraag is in hoeverre we hier te maken hebben met een reëel verval van democratische waarden en persvrijheid? En hoe reageren Franse en Nederlandse media eigenlijk op deze processen? Welke maatregelen zouden moeten worden genomen om democratische waarden, waarheidsvinding, pluriformiteit en vrijheid te borgen voor de toekomst?

De themamiddag is bedoeld voor een breed publiek en bestaat uit bijdragen van beider ambassadeurs en een drietal lezingen door Franse en Nederlandse specialisten.

Aan de hand van journalist en moderator Marijn Kruk krijgt het publiek uitgebreid de gelegenheid met de sprekers van gedachten te wisselen. Op het programma staan ondermeer Renske Heddema (correspondent en voorzitter van de NVJ), Margo Smit (ombudsman NPO) en Laurent Bigot (directeur École publique du journalisme de Tours).

De sluitingstoespraak wordt gehouden door de Franse ambassadeur in Nederland, François Alabrune.

Ter gelegenheid van deze bijeenkomst wordt een reizende versie van de tentoonstelling “Fake News: Art, Fiction, Mensonge” gepresenteerd, dankzij de steun van de Fondation groupe EDF. De tentoonstelling, samengesteld door Laurent Bigot en vorig jaar gepresenteerd in Parijs bij de Fondation groupe EDF, brengt werken samen van Franse en internationale kunstenaars die de proliferatie van valse informatie in onze hyperverbonden wereld aan de kaak stellen en onze kritische geest uitdagen. Deze tentoonstelling stelt een artistieke en educatieve wandeling voor tussen realiteit, interpretatie en perceptie om het mechanisme van valse informatie te begrijpen en te ontcijferen.

Programma

13:00-13:30 Ontvangst (koffie/thee)

13:30-13:45 Presentatie van het programma door Marijn Kruk (moderator)

13:45-14:00 Toespraak door ZE Jan Versteeg, ambassadeur van Nederland in Frankrijk

14:00-14:30 Laurent Bigot (directeur École Publique du Journalisme, Tours), ‘Le rôle des rédactions dans le fact-checking’

14:30-15:00 Margo Smit (ombudsman NPO), ‘Persvrijheid en de nieuwsombudsman: ijzige verhouding of mooie verloving?’

15:00-15:30 Vragen en discussie

15:30-15:45 Pauze (koffie/thee)

15:45-16:15 Renske Heddema (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Journalistiek), ‘Trois aspects de la liberté de la presse?’

16:15-16:45 Vragen en discussie

16:45-17:00 Toespraak door ZE François Alabrune, ambassadeur van Frankrijk in Nederland

17:00-18:00 Afsluiting

Sprekers

Laurent Bigot
Directeur École publique du journalisme de Tours
© D. Darrault

Margo Smit
Ombudsman NPO

Renske Heddema
Correspondent en voorzitter van de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten)
Marijn Kruk
Journalist, columnist, voormalig correspondent in Frankrijk.

Parteners

  • Georganiseerd door: Platform Frans, Universiteit van Amsterdam; het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Ambassade van Frankrijk in Nederland en het Institut Français NL
  • In samenwerking met: Fondation groupe EDF