Evenement: “In the Face of War – European dialogue”

Het Institut français NL organiseert, in het kader van een uitzonderlijke reeks dialogen in zeven grote Europese steden, een grote debatavond (in het Engels) op 14 mei 2024 in De Balie in Amsterdam.

Presentatie van de reeks 

Op initiatief van het Institut Français in de herfst van 2023, bestaat het project “In the face of war – European dialogue” uit een serie evenementen georganiseerd in samenwerking met Arte, Ouest France en Le Grand Continent, die vooraanstaande Europese persoonlijkheden samenbrengt om te debatteren over de omwentelingen die hebben plaatsgevonden sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Het project heeft dan ook als doel om voorwaarden te creëren voor een Europese dialoog om de gevolgen van de oorlog en de huidige omwentelingen, die een directe impact hebben op de publieke Europese arena, te interpreteren.

Na Praag, Vilnius en Warschau, strijken de Europese dialogen nu neer op 14 mei in De Balie in Amsterdam. In samenwerking met De Balie, organiseert het Institut français NL deze debatavond door grote Europese gezichten samen te brengen rond twee voor het publiek toegankelijke programma’s. Voorafgaand aan de avond zal er een uitwisselingssessie tussen Franse en Nederlandse studenten plaatsvinden, waarvan de resultaten tijdens de avond gepresenteerd zullen worden.

Programma:

Writing the War (18:00-19:30)

De terugkeer van grootschalige conflicten voor de poorten van Europa (Oekraïne, Gaza) draagt ertoe bij dat journalistieke activiteiten opnieuw worden gedefinieerd. De rol van oorlogsverslaggevers is essentieel om ons in staat te stellen in real time te volgen wat er zich op deze strijdtonelen afspeelt. Tegelijkertijd hebben deze verslaggevers en de redacties van de media waarvoor ze werken de delicate taak om betrouwbare en evenwichtige berichtgeving te bieden over gebeurtenissen die onmiddellijk gevolgen hebben voor de Europese publieke arena. Hoe kunnen journalisten de aandacht van het publiek vasthouden voor conflicten die zich over meerdere jaren uitstrekken? Hoe beslissen ze welke onderwerpen ze behandelen en hoe zorgen ze voor een betrouwbare berichtgeving?

Tijdens deze bijeenkomst gaan journalisten en hoofdredacteuren in gesprek over de uitdagingen waarmee ze in tijden van oorlog geconfronteerd worden.

Sprekerspanel 

  • Anastasia Taylor-Lind 
  • Sander van Hoorn  

Europe at War?  (20:30-22:00)

De invasie in Oekraïne in 2022 heeft een ware schokgolf veroorzaakt in Europa die, drie jaar nadat Ursula von der Leyen de oprichting van een “geopolitieke commissie” aankondigde, nog altijd vat moest krijgen op de regels van hard power

Hoewel ze werden overrompeld, wisten de Europese leiders te reageren met maatregelen die een paar jaar eerder nog ondenkbaar leken: dodelijke militaire hulp, sancties en beëindiging van de afhankelijkheid van Russisch gas. Ondanks deze ongekende maatregelen blijven er vragen bestaan over het vermogen van Europa om ter plaatse een significante impact te hebben.

De discussie zal zich richten op de volgende vraagstukken: Hoe moet een “geopolitiek Europa” eruitzien? Kan er een goed evenwicht gevonden worden tussen een oorlogseconomie en een markteconomie? Kan Europa de taal van de macht spreken en tegelijkertijd de rechtsstaat en de democratie binnen zijn grenzen garanderen? 

Sprekerspanel 

  • Frans Timmermans 
  • Nathalie Tocci  
  • Tom Middendorp

Uitwisselingsessie voor studenten – Where is Europe?  

Het project “In the face of war – European dialogue” bevat in elke gaststad van het evenement een bijeenkomst voor studenten met als titel “Where is Europe?” Deze bijeenkomst vormt de rode draad van de serie en laat tien studenten van de Universiteit Paris 8 en tien studenten van de Universiteit van Amsterdam elkaar ontmoeten tijdens een workshop om hun visie op Europa te bespreken. Ontdek hun werk tijdens de pauze tussen de twee programma’s.

Informatie

  • Datum et tijd: 14 mei 2024, 18.00-22.00
  • Plaats: De Balie, Amsterdam
  • Taal: Engels
  • Toegang: Registratie verplicht

Partners