Webinar: liberale Europese democratieën tegenover het populisme en de toename van extremisme

Presentatie

Europa wordt tegenwoordig geconfronteerd met verschillende actoren, groepen en bewegingen die wensen om instituties en waarden die onze liberale democratieën vormen, te ontmantelen. Dit fenomeen gaat samen  met een concrete stijging van antisemitisme en wordt gevoed door een gevarieerde groep populisten en extremisten, die soms politiek gezien ver van elkaar verwijderd zijn. Hoe kunnen democratieën en instituties zich hiertegen verzetten? In welke mate profiteren deze actoren, groepen en bewegingen van de polarisatie in het publieke debat, groeiende desinformatie en het verval van onze democratieën, zoals ze zich voordoen op sociale media? Of werken ze deze ontwikkelingen zelfs in de hand?

Tijdens dit webinar zal dit fenomeen besproken worden aan de hand van drie landen: Frankrijk, Nederland en Duitsland. Het doel is om de kenmerken per land te analyseren, de contexten waarin het zich ontwikkelt te begrijpen en te ontdekken op welke manier deze bewegingen en actoren elkaar transnationaal beïnvloeden. Dit webinar biedt tevens de gelegenheid om de allereerste EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het Joodse leven te bespreken, gepubliceerd door de Europese Commissie in oktober 2021.

Opening

Jana Weber
Hoofd Mensenrechten en Europese financiering bij de Friedrich Naumann Stichting voor Vrijheid

Sprekers

Lars Rensmann
Rijksuniversiteit Groningen
Nederland
Anna Makówka-Kwapisiewicz
European Network Countering Antisemitism through Education
Polen
Jean-Yves Camus
Fondation Jean Jaurès
Frankrijk
Sarah de Lange
Moderator

Partners

  • Georganiseerd door: Institut français des Pays-Bas
  • In samenwerking met: Dialogue européen. Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté; Rijksuniversiteit Groningen; Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland