Jonge Talenten

Het Jonge Talenten programma is belangrijk voor de bilaterale relatie tussen Frankrijk en Nederland, omdat het de rijkdom van kennisdeling en onderzoek belichaamt, evenals de voordelen van de mobiliteit van studenten en onderzoekers tussen Frankrijk en Nederland.

Jonge Talenten 2023

Het Jonge talenten-programma is onderdeel van de Erasmus-Descartes Conferentie en brengt studenten bijeen om te debatteren over en samen te werken aan oplossingen voor de toekomst.