Europese strategische dialoog

De Europese strategische dialoog, die is voorgesteld door het Institut français des Pays-Bas, onderzoekt de belangrijkste veiligheids- en defensievraagstukken in Europa, zowel vanuit een interstatelijk perspectief als in het kader van de EU, de NAVO en de OVSE. Daarbij wordt getracht de breuklijnen en de kruispunten van belangen tussen Frankrijk, Nederland en Duitsland te belichten en de voorwaarden voor een strategisch ontwaken in Europa te bespreken.