Europese strategisch dialoog #2: het implementeren van de EU-strategie voor de Indo-Pacific regio

Hoe kan de strategie van de EU voor de Indo-Pacific regio worden ingezet? Tweede Europese strategische dialoog met specialisten uit Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Presentatie

De publicatie van de strategie van de Europese Unie voor de Indo-Pacific regio, afgelopen 16 september, werd overschaduwd door de aankondiging van een veiligheidspact tussen Australië, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In een context gemarkeerd door polarisatie en oplopende spanningen, probeert de tekst een multipolaire orde te bevorderen gebaseerd op het recht en vrije doorvaart evenals een effectief, rechtvaardig en inclusief multilaterisme. De tekst richt zich tevens op het vergroten van de betrokkenheid van de EU door middel van het verbinden van fysieke en digitale infrastructuren en beleid rondom algemene belangen (klimaat, biodiversiteit). 

Nederland, Frankrijk en Duitsland – alle drie hebben ze gedurende de afgelopen jaren een nationale strategie ontwikkeld voor de Indo-Pacific regio – hebben een grote rol gespeeld in de totstandkoming van een sterkere strategie voor de regio. Het implementeren van deze strategie vergt een collectieve samenwerking, naast inspanningen die deze drie landen individueel kunnen bieden. Hoe kunnen we van deze strategie werkelijkheid maken, ondanks de onverschilligheid geuit door enkele andere lidstaten? Op welke beginselen kunnen er nieuwe verbanden gesloten worden met belanghebbenden in de regio en hoe kunnen we huidige verbanden versterken? Welke rol speelt “factor China” in deze kwestie, zowel op economisch als militair gebied? Hoe kunnen de Europese Unie, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië samenwerken om hun gedeelde belangen te behartigen? 

Over

De Europese strategische dialoog, die is voorgesteld door het Institut français des Pays-Bas, onderzoekt de belangrijkste veiligheids- en defensievraagstukken in Europa, zowel vanuit een interstatelijk perspectief als in het kader van de EU, de NAVO en de OVSE. Daarbij wordt getracht de breuklijnen en de kruispunten van belangen tussen Frankrijk, Nederland en Duitsland te belichten en de voorwaarden voor een strategisch ontwaken in Europa te bespreken.

Opening

Joachim Koops
Institute of Security and Global Affairs
Universiteit Leiden

Sprekers

Antoine Bondaz
Fondation pour la recherche stratégique
Frankrijk
Daniel Fiott
EU Institute for Security Studies
Sophie Vériter
Moderator
Felix Heiduk
German Institute for International and Security Affairs
Duitsland
Frans-Paul van der Putten
Clingendael Institute

Partners

  • Mede georganiseerd door: Institut français des Pays-Bas ; Université de Leiden