Europese strategische dialoog #1: het strategisch kompas

Welke rotatie-as voor het strategisch kompas? Eerste Europese strategische dialoog met specialisten uit Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Presentatie

De terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan heeft aangetoond dat Europa zich moet toerusten met een instrument waarmee het collectief kan optreden en zijn rol als volwaardige geostrategische speler op zich kan nemen. Het “strategisch kompas”, dat tijdens het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is gelanceerd, moet begin 2022 onder Frans voorzitterschap worden aangenomen. De exercitie is veeleisend, maar niettemin essentieel in de huidige context van hyperconcurrentie die Ursula von der Leyen beschreef in haar “State of the EU”-toespraak in september 2021. Er is geen gebrek aan ambities. De gezamenlijke verklaring van president Emmanuel Macron en de premier van 31 augustus is een van de vele voorbeelden.

Zullen de Europeanen het eens kunnen worden over een gemeenschappelijke lijn op een moment dat de EU onder toenemende interne spanning staat? Is het mogelijk het idealisme van sommigen te verzoenen met de realiteit van de hedendaagse wereld? Kunnen wij de kloof overbruggen tussen het bevorderen van een wereldorde die gebaseerd is op mensenrechten en het opstellen van een realistische agenda die onze belangen dient, ten koste van samenwerking met staten die onze waarden niet delen? Welke bijdrage kunnen Frankrijk, Nederland en Duitsland leveren aan de verwezenlijking van deze doelstellingen en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om inhoud te geven aan het begrip “strategische autonomie”?

Deze vragen zullen worden besproken met deskundige specialisten uit de wetenschappelijke en politieke wereld en van instellingen die zich bezighouden met veiligheids- en defensievraagstukken in Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Over

De Europese strategische dialoog, die is voorgesteld door het Institut français des Pays-Bas, onderzoekt de belangrijkste veiligheids- en defensievraagstukken in Europa, zowel vanuit een interstatelijk perspectief als in het kader van de EU, de NAVO en de OVSE. Daarbij wordt getracht de breuklijnen en de kruispunten van belangen tussen Frankrijk, Nederland en Duitsland te belichten en de voorwaarden voor een strategisch ontwaken in Europa te bespreken.

Opening

Luis Vassy
Ambassadeur van Frankrijk
in Nederland
Michael Hoch
Vice-présidente en charge des relations internationales
Université de Bonn

Sprekers

Dirk Brengelmann
Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies
Universität Bonn
Joachim Koops
Institute of Security and Global Affairs
Universiteit Leiden
Evelyne Grenèche
Directoraat-Generaal voor Internationale Betrekkingen en Strategie
Franse Ministerie van Defensie
Sophie Véritier
Moderator

Partners

  • Mede georganiseerd door: Friedrich Naumann Stiftung Für die Freiheit; Institut français des Pays-Bas; Universität Bonn; Universiteit Leiden