La Fabrique de la traduction littéraire #1: hoe stat met de vertaling ?

Dit symposium, mede georganiseerd door het Institut français NL en Platform Frans in samenwerking met de Universiteit Utrecht, onderzoekt de toekomst van het vertalen in de Frans-Nederlandse culturele context.

In 2019 bleek uit het rapport verTALEN voor de toekomst van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) dat de toekomst van het vertalen wordt bedreigd door de geringe belangstelling van jongeren voor opleidingen in vreemde talen en cultuur. 

Aangezien vertalen een onmisbare rol speelt in de Frans-Nederlandse culturele betrekkingen, wijden het Institut français NL en Platform Frans er een bezinnings- en debatmiddag aan. 

Hoe kunnen we studenten Franse taal en cultuur stimuleren om te gaan vertalen? Wat kan jonge vertalers helpen om carrière te maken in dit beroep? Wat zijn de respectieve rollen van de verschillende actoren op vertaalgebied (uitgeverijen, overheidssteun, onderwijs- en opleidingsinstellingen) en hoe kunnen we samen het vertalen tussen het Frans en het Nederlands stimuleren en ondersteunen? 

Programma

  • 14:00 – 15:30: Literaire vertaalworkshop onder leiding van vertaler Martin de Haan (deelname beperkt tot studenten) 
  • 15:45 – 17:00: Ronde tafel over de plaats van de vertaler in het literaire veld. Moderator: Rozanne Versendaal (Universiteit Utrecht) 
  • 17:00 – 17:30: Interview met Martin de Haan, door Maaike Koffeman (Radboud Universiteit) 
  • 17:30 – 18:30: Borrel aangeboden door het Institut français NL 

Partners

  • Georganiseerd door: Institut français NL et Platform Frans
  • In samenwerking met: Universiteit Utrecht et l’Alliance Française d’Utrecht.