La Nuit des idées in Nederland 2022: 1001 manieren om je thuis te voelen in Europa

Wat maakt dat je je thuis voelt in Europa? La Nuit des idées 2022 vraagt Europeanen om hun persoonlijke antwoord en hun eigen ervaring.

Presentatie

Het Europese project is gebaseerd op een gemeenschappelijke geschiedenis en gemeenschappelijke waarden. Die werden tot nu toe voornamelijk vormgegeven door “de rationele weg van de marktintegratie” en minder door “de emotionele weg van het ’thuis-gevoel'”(aldus Pascal Lamy). Welke plaats blijft er over voor het gevoel van verbondenheid met Europa in onze tijd van identiteitsbewustwording?   

In het kader van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie verkent de Nuit des Idées het begrip “thuis in Europa”, aan de hand van verschillende verhalen uit en over de maatschappij van nu. Wat maakt dat men zich ‘Europeaan’ voelt, wat ligt er ten grondslag aan het ’thuis-gevoel’ – of je nu in Europa of elders bent geboren?

Over

Nuit des idées is een jaarlijks evenement, in 2016 geïnitieerd door het Institut Français, met het doel om ideeën te laten circuleren tussen verschillende landen, culturen en generaties. Elke Nuit des idées nodigt uit tot een gesprek over belangrijke culturele en wetenschappelijke thema’s van onze tijd.

Sprekers

Mahir Guven
Écrivain
France
Ilja Leonard Pfeijffer
Dichter en schrijver
Nederland
Didier Leschi
Directeur-generaal
Franse bureau voor immigratie en integratie
Frankrijk
Jannah Loontjens
Schrijver en filosofe
Nederland
Luis Vassy
Ambassadeur van Frankrijk in Nederland
Margot Dijkgraaf
Moderator

Thuis: een bloemlezing over verbondenheid
In deze bloemlezing nemen dertien bijzondere Nederlandse en Vlaamse schrijvers het gevoel van verbondenheid en thuis te zijn kritisch onder de loep. In een rijke verzameling persoonlijke verhalen, gedichten, sonnetten en essays, speciaal voor deze bundel geschreven, slagen zij er samen in de vele tegenstrijdigheden van ‘thuis’ weer te geven. Want waar verbondenheid is, is ook uitsluiting en eenzaamheid; Waar thuisgevoel bestaat, leeft ook het gemis daaraan of het verlangen naar andere plekken, mensen en tijden. Met deze Nederlandstalige literaire publicatie, een primeur voor het onderzoeksinstituut, brengt NIAS een ode aan de verbeeldingskracht, essentieel voor zowel literatuur als grensverleggende wetenschap. Ook Jannah Loontjens, spreekster op de Nuit des idées, heeft aan dit boek meegewerkt. Meer weten

Partners

  • Aangeboden door: Institut français à Paris
  • Georganiseerd door: Institut français des Pays-Bas
  • Met de deelname van scholieren die hebben deelgenomen aan de open call van het Lycée d’Europe-programma 2022
  • In het kader van: Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
  • In samenwerking met: European Cultural Foundation;
  • Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences; Openbare Bibliotheek Amsterdam