UNDERLAND : CHAPER II – CLIMATE OF CONCERN

Een tentoonstellingsprogramma in Delft toegewijd aan het snijvlak van kunst en wetenschap, met de nadruk op klimaat, ecologie en de leefomgeving.

Presentatie

RADIUS CCA is een centrum voor hedendaagse kunst en ecologie gevestigd in het pomphuis en waterbassin behorend aan de Delftse watertoren, een historisch rijksmonument en architectonisch herkenningspunt. Met vijfhonderd vierkante meter ondergrondse tentoonstellingsruimte is het tentoonstellingsprogramma toegewijd aan het snijvlak van kunst en wetenschap, met de nadruk op klimaat, ecologie en de leefomgeving.

Over de tentoonstelling

RADIUS vangt het eerste jaar aan met een tentoonstellingsprogramma dat uit vier hoofdstukken bestaat. Gedeeltelijk gemodelleerd naar de gelijknamige roman van Robert MacFarlane, is de Underland-tentoonstellingscyclus een verkenning van ondergrondse ruimtes zoals waargenomen in de kunst, literatuur, mythologie, wetenschap, ecologie, het geheugen en het fysieke landschap.

Aan de hand van vier hoofdstukken nodigt Underland je uit om deel te nemen aan een reeks reizen door de ‘diepe tijd’—een uitgestrekte geologische tijd—langs waterbronnen en grotten, samengestelde grondlagen, mijnen en boorlocaties voor het opgraven van mineralen en fossielen, schimmel- en wortelnetwerken, en opslag- en schuilplaatsen die onderdak en bescherming bieden in de steeds instabielere leefomgeving ontstaan binnen het Antropoceen, het huidige tijdperk waarin de mensheid domineert.

Climate of Concern is de tweede tentoonstelling van het Benedenwereld-jaarprogramma, waarin de huidige overmatige schuldenlast aan de fossiele brandstofindustrie en het extractivisme van delfstoffen wordt onderzocht aan de hand van het werk van negen kunstenaars.

De twee Franse kunstenaars Bianca Bondi en Julian Charrière nemen deel aan deze groepstentoonstelling:

Bianca Bondi (1986) woont en werkt in Parijs. Haar multidisciplinaire praktijk bestaat uit het activeren of verheffen van alledaagse voorwerpen door het gebruik van chemische reacties, meestal met zout water. De materialen waarmee ze werkt worden gekozen op grond van hun mutatiepotentieel of hun intrinsieke en symbolische eigenschappen.

Bianca Bondi, BLOOM, 2017–ongoing

De sculpturale serie BLOOM van Bianca Bondi bestaat uit glazen kisten die composities van geoxideerde en gekristalliseerde organische en huishoudelijke materialen bevatten. Bondi, die deze werken “levendestillevens” noemt, heeft alle elementen geselecteerd op basis van materialiteit, sociale of historische context en het transformatieve potentieel ervan. De composities kunnen gezien worden als een soort vanitas van een wereld die langzaam fossiliseert. Voor deze tentoonstelling heeft de kunstenaar een nieuwe versie van de reeksgemaakt, geïnspireerd door het boek Underland van Robert McFarlane, waar het eerste jaars programma van RADIUS naar is gemodelleerd.

Julian Charrière (1987) is een Frans-Zwitserse kunstenaar die woont en werkt in Berlijn. Charrière onderzoekt ideeën over de natuur en haar transformatie in zowel geologische als menselijke historische tijd. Zijn werk gaat over urgente kwesties van ecologische zorg en komt vaak voort uit veldwerk op afgelegen locaties met acute geofysische identiteiten, zoals vulkanen, ijsvelden, oliepalmplantages, en onderzeese en radioactieve locaties. Een voortdurende reflectie over de mythen en de politiek van exploratie in een geglobaliseerd tijdperk staat centraal in zijn praktijk. Charrière werkt met verschillende media en conceptuele paradigma’s en werkt vaak samen met componisten, wetenschappers, ingenieurs, kunsthistorici en filosofen. Zijn werk provoceert vaak en nodigt uit tot kritische reflectie over culturele tradities van waarneming, representatie en omgang met de natuurlijke wereld.

Julian Charrière, Fututre Fossil Spaces, 2015

In Future Fossil Spaces presenteert Julian Charriere een beschouwing over de winning van materialen die nodig zijn voor een steeds meer digitale en op duurzaamheid gerichte wereld. De installatie bestaat uit kolommen van zoutstenen en vaten met lithium uit de Salar d’Uyuni, een zoutvlakte in de zuidwestelijke hooglanden van Bolivia. De installatie illustreert de praktijk van de archeologie van de toekomst, die verwijst naar een reeks methoden voor de interpretatie van de materiële resten van het verleden en de geologische opgravingen van de toekomst.

Partners

  • Georganiseerd door: RADIUS CCA
  • In samenwerking met: Institut français NL
  • Fotos: © Gunnar Meier