UNDERLAND : CHAPTER I – EMOTIONS ARE OCEANS 

Een tentoonstellingsprogramma in Delft toegewijd aan het snijvlak van kunst en wetenschap, met de nadruk op klimaat, ecologie en de leefomgeving.

Presentatie

RADIUS CCA is een centrum voor hedendaagse kunst en ecologie gevestigd in het pomphuis en waterbassin behorend aan de Delftse watertoren, een historisch rijksmonument en architectonisch herkenningspunt. Met vijfhonderd vierkante meter ondergrondse tentoonstellingsruimte is het tentoonstellingsprogramma toegewijd aan het snijvlak van kunst en wetenschap, met de nadruk op klimaat, ecologie en de leefomgeving. 

Over de tentoonstelling

RADIUS vangt het eerste jaar aan met een tentoonstellingsprogramma dat uit vier hoofdstukken bestaat. Gedeeltelijk gemodelleerd naar de gelijknamige roman van Robert MacFarlane, is de Underland-tentoonstellingscyclus een verkenning van ondergrondse ruimtes zoals waargenomen in de kunst, literatuur, mythologie, wetenschap, ecologie, het geheugen en het fysieke landschap.  

Aan de hand van vier hoofdstukken nodigt Underland je uit om deel te nemen aan een reeks reizen door de ‘diepe tijd’—een uitgestrekte geologische tijd—langs waterbronnen en grotten, samengestelde grondlagen, mijnen en boorlocaties voor het opgraven van mineralen en fossielen, schimmel- en wortelnetwerken, en opslag- en schuilplaatsen die onderdak en bescherming bieden in de steeds instabielere leefomgeving ontstaan binnen het Antropoceen, het huidige tijdperk waarin de mensheid domineert.  

Emotions are Oceans is de openingstentoonstelling van RADIUS als centrum voor hedendaagse kunst en ecologie en toont het werk van negentien kunstenaars rond het onderwerp van wereldwijde watercrises. 

De twee Franse kunstenaars Josèfa Ntjam en Anne-Laure Franchette nemen deel aan deze groepstentoonstelling:  

Josèfa Ntjam (1992) ontwikkelt een transversale praktijk, die video, schrijven, installatie en fotomontage met elkaar verbindt. Zij is geïnteresseerd in het idee van speculatie rond de ruimte en ontwikkelt sinds enkele jaren een werk van ficties over mogelijke werelden, de toekomst. Ze presenteert ook voordrachten, met de bedoeling het geschrevene te belichamen. 

Josèfa Ntjam, Unknown Aquazone, 2020

Unknown Aquazone is een aquarium, maar niet in de conventionele opvatting van het woord aangezien het ontdaan is van wetenschappelijke of decoratieve functies. In het aquarium verweeft Josèfa Ntjam het verleden met het heden. De kunstenaar heeft zich laten inspireren door mythen gerelateerd aan water, zoals de zeemeerminachtige watergeest Mami Wata, een godheid die wordt vereerd in West-, Centraal- en Zuid-Afrika en de Afrikaanse diaspora, en Drexciya, een muzikantenduo uit Detroit. 

Anne-Laure Franchette (1988) woont en werkt in Zürich. Zij studeerde beeldende kunsten aan de Hogeschool voor de Kunsten in Zürich, scenografie aan de University of the Arts in Londen en kunstgeschiedenis aan de Université Paris 10. Zij is vooral geïnteresseerd in stedelijke natuur en industriële materialen, het vraagstuk van de vergankelijkheid en het tussen-in. Sinds 2018 maakt ze deel uit van de interdisciplinaire onderzoeksgroep TETI, die texturen en ervaringen van trans-industrialiteit onderzoekt. Zij is medeoprichter en artistiek directeur van VOLUMES, een non-profit organisatie gewijd aan het uitgeven van kunst. In Zürich nam ze ook het initiatief voor de Zürich Art Space Guide en het BadLab collectief. 

Anne-Laure Franchette, Paloma Ayala en Riika Tauriainen, River Oracle, 2022

In de tentoonstelling Emotions are Oceans presenteert Anne-Laure Franchette, samen met Paloma Ayala en Riika Tauriainen, River Oracle, een multimedia-installatie die ons probeert te betrekken bij de ecologieën van de rivier de Rijn, die wordt gepresenteerd als een orakel waar wij als waterige, verstrengelde wezens vragen aan kunnen stellen, om zo een dieper contact op te bouwen. River Oracle spoort ons aan het ‘menselijke lichaam’ op een alternatieve manier te beschouwen. In de westerse opvatting wordt het lichaam door anatomie en subjectiviteit begrensd. Dit project stelt deze opvattingen ter discussie door poreusheid, oftewel het idee dat afgesloten systemen in elkaar over kunnen vloeien, voor te stellen als een manier om deze grenzen te overstijgen.

Pers

Metropolis M : “We are all bodies of water” – visiting Emotions are Oceans at Radius CCA, 11.06.2022 | REVIEW — Manuela Zammit 

https://www.metropolism.com/en/reviews/46876_we_are_all_bodies_of_water_visiting_emotions_are_oceans_at_radius_cca

Partners

  • Georganiseerd door: RADIUS CCA
  • In samenwerking me : Institut français NL
  • Fotos: © Gunnar Meier