De Cité internationale de la langue française 

De Cité internationale de la langue française is een culturele en existentiële ruimte die volledig gewijd is aan de Franse taal. Het verbindt het verleden, het heden en de toekomst van de Franse taal en de Franstalige wereld rondom drie pijlers: cultuur en creatie, onderwijs en opleiding, onderzoek en innovatie.


De Cité internationale de la langue française in het kasteel van Villers-Cotterêts (Aisne) is een cultureel centrum dat volledig gewijd is aan de Franse taal.

Het kasteel van Villers-Cotterêts

In 1528, enkele jaren na zijn zware nederlaag bij Pavia in Italië, lanceerde Frans I een reeks bouwprojecten, van de uitbreiding van het Louvre tot de bouw van het kasteel van Fontainebleau. Om te genieten van zijn favoriete bezigheid, de jacht, bouwde hij een koninklijk paleis midden in het bos van Retz (Aisne) in Villers-Cotterêts, dat destijds slechts een bescheiden dorpje was, maar dat een gunstige ligging had in het geografische hart van het hertogdom Valois, de dynastie waar Frans I van afstamde. 

Het kasteel van Frans I in Villers-Cotterêts is een van de weinige koninklijke residenties in Picardië. Het heeft verschillende functies gehad: nadat het tot staatsbezit was verklaard tijdens de Franse Revolutie, werd het door Napoleon omgevormd tot een faciliteit voor bedelaars en gebruikt als gevangenis en armenhuis. In 1889 werd het verbouwd tot een bejaardentehuis, maar geleidelijk raakte het in verval en onbruik, totdat het in 2014 volledig werd verlaten. 

Na een vier jaar durende verbouwing onder toezicht van het Centre des monuments nationaux werd het kasteel van Villers-Cotterêts getransformeerd tot de Cité internationale de la langue française. Het werd op 30 oktober 2023 ingehuldigd door de president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron.

Meer informatie over de geschiedenis van het kasteel van Villers-Cotterêts.

De verordening van Villers-Cotterêts

De verordening van Villers-Cotterêts is de oudste nog van kracht zijnde wettekst in Frankrijk.

In augustus 1539 ondertekende Frans I deze “algemene verordening betreffende justitiële aangelegenheden” in het koninklijk kasteel van Villers-Cotterêts. De artikelen 110 en 111 bepaalden dat het Frans gebruikt moest worden voor alle rechtshandelingen met betrekking tot administratieve en justitiële zaken in het koninkrijk. De verordening van Villers-Cotterêts is zo beroemd omdat het de eerste mijlpaal was in de opkomst van de Franse taal, die werd aangewezen tot bestuurlijk en justitieel instrument met betrekking tot het hele koninkrijk. Hierdoor kon de rol van het Frans geleidelijk worden uitgebreid, ten nadele van het Occitaans en andere talen.

Vanaf de ondertekening van de verordening tot de oprichting van de Cité internationale de la langue française is Villers-Cotterêts een symbolische plaats voor de Franse taal gebleven.

Meer informatie over de verordening van Villers-Cotterêts.

De Cité internationale de la langue française

De Cité internationale de la langue française is een culturele en existentiële ruimte die volledig gewijd is aan de Franse taal. Het verbindt het verleden, het heden en de toekomst van de Franse taal en de Franstalige wereld rondom drie pijlers: cultuur en creatie, onderwijs en opleiding, onderzoek en innovatie.  

Het is een multidisciplinaire ruimte die toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen en die gevarieerde en aanvullende activiteiten biedt: rondleidingen, tijdelijke tentoonstellingen, voorstellingen, workshops voor kunstenaars, onderzoekers en ondernemers, educatieve activiteiten, onderwijs en training in de Franse taal, enz.

De permanente rondleiding van de Cité internationale de la langue française dompelt bezoekers onder in het hart van de Franse taal dankzij een interactieve en onderhoudende route.

Meer informatie over de Cité internationale de la langue française

Meer informatie over de permanente rondleiding

Educatieve hulpmiddelen

De Cité internationale de la langue française is er voor alle leraren Frans (moedertaal of vreemde taal). Er zijn een aantal leermiddelen beschikbaar die gericht zijn op klassikale discussies over de Franse taal, de Franstalige wereld en de Cité.

  • Het avontuur van de Franse taal: vanaf haar geboorte tot haar verspreiding over de hele wereld heeft de Franse taal veel ups en downs gekend. Wat is haar geschiedenis? Hoe gebruiken we het Frans vandaag de dag, in verschillende regio’s, uitdrukkingen en liedjes? Ontdek meer over de Franse taal.
  • De webserie “A chacun son métier”, in coproductie met TV5monde, geeft een kijkje achter de schermen van de bouw van de Cité internationale de la langue française: Educatieve middelen voor de webserie.
  •  Het microlearning platform “Voyage en langue française”
  • Educatieve hulpmiddelen van de Cité internationale de la langue française

Partners