DELF Scolaire-sessie van juni in Nederland

In 2022 viert dit diploma zijn 10-jarig bestaan in Nederland. Voor deze sessie, kwamen de deelnemers uit 157 verschillende onderwijsinstellingen.


Het Institut français NL organiseert twee jaarlijkse examensessies : een in maart en een in juni. Het examen van juni heeft op 8 juni plaatsgevonden (onderdeel schrijfvaardigheid) en op 11 en 18 juni (mondelingen) 2022. De nationale jury van het DELF Scolaire in Nederland feliciteert alle leerlingen die hebben deelgenomen aan deze sessie en wenst hen veel succes met hun verdere studieloopbaan. De jury wil tevens alle Frans docenten feliciteren en bedanken voor dehulp die zij hun leerlingen hebben geboden tijdens de voorbereidingen voor dit examen en voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan de organisatie.

De deelnemers kwamen uit 157 verschillende onderwijsinstellingen en niveaus (VWO, HAVO en VMBO).

De mondelingen van 11 en 18 juni vonden plaats in negen verschillende examencentra:

  • Augustinianum, Eindhoven
  • Bataafs Lyceum, Hengelo
  • Cygnus Gymnasium, Amsterdam
  • Emmaus College, Rotterdam
  • Gymnasium Haganum, Den Haag
  • Het Amsterdams Lyceum, Amsterdam
  • Markenhage College, Breda
  • Utrechts Stedelijk Gymnasium, Utrecht
  • Stedelijk Gymnasium Nijmegen, Nijmegen

Daarnaast willen wij alle examinatoren bedanken die naar de verschillende examencentra zijn afgereisd om de mondeling examens af te nemen op 11 en 18 juni. Wij bedanken ook alle coördinatoren en surveillanten die hebben bijgedragen aan het goede verloop van deze sessie.

Op 25 juni zijn 60 leraren samengekomen in het Haganum Gymnasium in Den Haag voor een intensieve nakijkdag. Wij zijn hen ook dankbaar voor hun toewijding en hulp.

In 2022 viert dit diploma zijn 10-jarig bestaan in Nederland. De deelnemersgraad laat zien dat de Nederlandse leerlingen gemotiveerd zijn om de Franse taal te leren en benadrukt het succes van DELF Scolaire onder Frans docenten en leerlingen in Nederland.

Over

Het Institut français NL bestuurt het DELF Scolaire-netwerk in Nederland, een netwerk van meer dan 200 scholen. Het DELF Scolaire is gericht op leerlingen (12-18 jaar) in het middelbaar onderwijs in Nederland. Het is een diploma voor de Franse taal dat bestaat uit 4 niveaus (A1-B2 volgens het Europees Referentiekader), aangeboden door het Franse ministerie van Nationaal Onderwijs. Dankzij dit certificaat kunnen leerlingen hun studieloopbaan voortzetten aan een hogere Franstalige onderwijsinstelling.


Partners

  • In samenwerking met: France Éducation international