Pedagogisch dossier : onderwijs in media en informatie

Pedagogisch dossier #4 gewijd aan media- en informatievaardigheden, met bijdragen van Laure Delmoly, Laurent Bigot en Simone Koens.

Over

De thematische lesdossiers zijn bedoeld voor docenten Frans om hen te helpen bij het ontwerpen van lessen, lesreeksen of interdisciplinaire projecten.

Elk dossier nodigt leerlingen uit om de Franse taal en cultuur te benaderen via een vakoverschrijdend thema, wat ook een gelegenheid kan zijn om de barrières tussen het vak Frans en een vak in een ander vak te slechten. Het kan leerlingen ook in staat stellen zich te verhouden tot en te interageren met schoolvakken door interdisciplinaire grenzen op te heffen of te overschrijden.

Afhankelijk van het thema kan elk thematisch dossier getuigenissen en standpunten van deskundigen bevatten (opgenomen video’s), pedagogische of didactische hulpmiddelen, voorbeelden van educatieve projecten, bibliografieën, spelletjes, tentoonstellingen, beelden, enz.

Presentatie

Dit pedagogisch dossier is gewijd aan media- en informatievaardigheden. Het Frans Instituut NL dankt Laure Delmoly (internationaal projectleider bij CLEMI), Laurent Bigot (journalist en directeur van EPJT) en het Laboratoire d’innovation et de ressources en éducation van  France Éducation international die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit dossier.

Inhoud

Videos van deskundigen
Pedagogische bronnen


Videos met deskundingen

Laure Delmoly 

 • Wat is CLEMI?
 • Wat is media- en informatievaardigheden (MIE) en wat staat er op het spel?
 • Waarom is MIS nodig om infoxen te identificeren en ertegen te beschermen?

Laure Delmoly is internationaal projectmanager bij het Centrum voor Media- en Informatiegeletterdheid (CLEMI). Zij ontwikkelt samenwerkingsprojecten met alle institutionele, associatieve en mediapartners op Europese en internationale schaal voor CLEMI. Daarvoor werkte ze acht jaar aan de productie van digitale formats bij Radio France en twee jaar bij het MédiaLab van France Télévisions.

Laurent Bigot

 • Wat is betrouwbare of ware informatie versus valse of infox informatie?
 • Hoe trainen we journalisten om onderscheid te maken tussen deze twee soorten informatie?
 • Hoe kunnen we journalisten, en het publiek of leraren, helpen zich te wapenen tegen infoxen?

Laurent Bigot is journalist en docent Informatie- en Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Tours. Sinds 2019 is hij directeur van de Openbare School voor Journalistiek van Tours (EPJT). Hij is ook curator van de tentoonstelling “Fake News.

Kunst, fictie, leugens”. Zijn opleidings- en adviesopdrachten, met name over de strijd tegen desinformatie, hebben hem ertoe gebracht samen te werken met verschillende instellingen en internationale organisaties, vooral in Afrika.

Simone Koens

 • Wat is Netwerk Mediawijsheid?
 • Waarom is het belangrijk dat leerlingen in het voortgezet onderwijs aan de slag gaan met mediawijsheid?
 • Wat is Act or React precies?

Simone Koens heeft de opleiding Creative Business gevolgd met als specialisatie Media & Educatie. Na deze opleiding is zij gestart als communicatiemedewerker bij Netwerk Mediawijsheid.

Sindsdien houdt zij zich onder andere bezig met het communicatiebeleid van de Media Ukkie Dagen, MediaMasters en Act or React.


Bronnen

Partners

 • Georganiseerd door : Institut français NL
 • Met dank aan : France Éducation International ; Liseo ; CLEMI ; École publique de journalisme de Tours
 • Omslagfoto : Australian Broadcasting Corporation, “Kindergarten of the Air”, Creative Commons by-nc-nd.