Pedagogische dossiers

De pedagogische dossiers zijn bestemd voor docenten Frans om hen te helpen bij het ontwerpen van lesbijeenkomsten, onderwijsreeksen of interdisciplinaire projecten.