Pedagogische dossiers : onderwijs over maatschappelijk gevoelige onderwerpen

Pedagogisch dossier #6 gewijd aan het onderwijs over maatschappelijk gevoelige onderwerpen, met medewerking van Alain Legardez.

Over

De thematische pedagogische dossiers zijn bedoeld om docenten Frans te helpen bij het ontwikkelen van lessen, series van lessen of interdisciplinaire projecten. 

Elk dossier nodigt uit tot het verkennen van de Franse taal en cultuur aan de hand van een thema dat wordt benaderd vanuit een multi-disciplinaire invalshoek. Deze aanpak biedt de gelegenheid om grenzen tussen verschillende schoolvakken te doorbreken en Frans te combineren met andere vakken. De interdisciplinaire werkwijze geeft leerlingen ook de mogelijkheid om verbanden te leggen tussen verschillende vakken en hun kennis over diverse onderwerpen te combineren. 

Meer informatie

Dit pedagogisch dossier is gewijd aan het onderwijs over maatschappelijk gevoelige onderwerpen (‘questions socialement vives’ : ‘QSV’).  Het Institut français NL dankt Alain Legardez, emeritus hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Aix-Marseille (AMU), en het Laboratoire d’innovation et de ressources en éducation (LIRE) van France Éducation international voor hun bijdrage aan dit dossier.

Inhoud

Video met een deskundige

Alain Legardez

  • Wat is een maatschappelijk gevoelig onderwerp? (‘questions socialement vives’ : ‘QSV’)
  • Hoe moeten leerkrachten die maatschappelijk gevoelige onderwerpen onderwijzen zich opstellen?
  • Een voorbeeld van een maatschappelijk gevoelig onderwerp: het onderwijzen van duurzame ontwikkeling?

Alain Legardez is emeritus hoogleraar onderwijs aan de Universiteit van Aix-Marseille (AMU). Hij heeft gewerkt aan de didactiek van maatschappelijk gevoelige onderwerpen en heeft een aantal collectieve werken en artikelen over dit onderwerp gepubliceerd. Meer recent heeft hij een speciale interesse ontwikkeld voor de studie van maatschappelijk gevoelige onderwerpen in het onderwijs voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen van duurzame ontwikkeling, vanuit het perspectief van onderwijs voor eco-burgerschap. Hij is ook erevoorzitter van RéUniFEDD (Réseau Universitaire pour la Formation et l’Education à un Développement Durable).

Leermiddelen


Partners

  • Georganiseerd door : Institut français NL
  • Met dank aan : France Éducation International ; LIRE ; Liseo