Pedagogisch dossier : stripverhalen in het onderwijs van vroeg Frans (FLE)

Over

De thematische pedagogische dossiers zijn bedoeld om docenten Frans te helpen bij het ontwikkelen van lessen,series van lessen of interdisciplinaire projecten. 

Elk dossier nodigt uit tot het verkennen van de Franse taal en cultuur aan de hand van een thema dat wordt benaderd vanuit een multi-disciplinaire invalshoek. Deze aanpak biedt de gelegenheid om grenzen tussen verschillende schoolvakken te doorbreken en Frans te combineren met andere vakken. De interdisciplinaire werkwijze geeft leerlingen ook de mogelijkheid om verbanden te leggen tussen verschillende vakken en hun kennis over diverse onderwerpen te combineren.

Afhankelijk van het thema kan elk thematisch dossier getuigenissen en standpunten van experts bevatten (opgenomen video’s), pedagogisch of didactisch materiaal, voorbeelden van educatieve projecten, bibliografieën, spelletjes, tentoonstellingen, beelden, enz.

Presentatie

Dit dossier richt zich op het gebruik van stripverhalen in lessen Frans als vreemde taal. Het is ontworpen en geproduceerd door Eugénie Blaise, een lerarenopleider.

Het is een vervolg op een professionele cursus over stripverhalen in de Franse les, die Eugénie Blaise heeft gemaakt en gegeven tijdens de conferentie van Franse leraren in maart 2024. Het is een en uitbreiding van het pedagogisch dossier over het stripverhaal Ces jours qui disparaissent van Timothé Le Boucher, voor de prijs voor jonge lezers georganiseerd door de Franse lerarenvereniging.