Pedagogisch dossier: burgerschapsvorming

Pedagogisch dossier #1 gewijd aan burgerschapsvorming, met bijdragen van Claire Ravez, Dominique Schnapper, FEi en de BnF.

Over

De pedagogische dossiers zijn bedoeld voor docenten Frans om hen te helpen bij het samenstellen van lessen, onderwijsreeksen of interdisciplinaire projecten.

Elk dossier nodigt docenten Frans uit om de Franse taal en cultuur te benaderen via een vakoverschrijdend thema, wat een gelegenheid kan zijn om de barrières tussen het vak Frans en andere vakken te doorbreken. Dit stelt leerlingen ook in staat om verbanden te leggen met andere schoolvakken.

Naar gelang het thema kan elk thematisch dossier getuigenissen en standpunten van deskundigen (video’s), pedagogisch of didactisch materiaal, voorbeelden van educatieve projecten, bibliografieën, spelletjes, tentoonstellingen en beeldmateriaal bevatten.

Presentatie

Dit pedagogisch dossier is gewijd aan burgerschapsvorming. Het Institut français des Pays-Bas dankt Claire Ravez (Veille et Analyses, Institut français de l’Éducation, École normale supérieure de Lyon), Dominique Schnapper, het Centre de ressources et d’ingénierie documentaires (CRID) van France Éducation international en de Bibliothèque nationale de France, die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit dossier.

Inhoud

Video’s met deskundigen
Artikelen en bibliografie
Virtuele tentoonstelling

Video’s met deskundigen

In deze video beantwoordt Claire Ravez de volgende vragen:

1. Maatschappijleer, burgerschapsvorming: waar hebben we het over?
2. Welke vakmensen kunnen burgerschapsvorming onderwijzen?
3. Wat zijn de (pedagogische) uitdagingen van burgerschapsvorming?

Claire Ravez is geschiedenis- en aardrijkskundelerares, zij is in 2017 toegetreden tot het Veille et Analyses team van het Institut français de l’Éducation van de École normale supérieure de Lyon. 

In deze video beantwoordt Dominique Schnapper de vraag: wat is “laïcité”?

Dominique Schnapper is een Franse socioloog en politicoloog en zij was van 2001 tot 2010 lid van de constitutionele raad.


Artikelen en bibliografie


Virtuele tentoonstelling

Tentoonstelling La laïcité en questions in de Bibliothèque nationale de France

La laïcité en questions bevat een virtuele tentoonstelling, albums met illustraties, een historisch dossier, leermiddelen en bronmateriaal om te downloaden.

Charte de la laïcité à l’école van het Franse Ministerie van Nationaal Onderwijs, Jeugd en Sport

Download het “Charte de la laïcité à l’école”,
Franse Ministerie van Nationaal Onderwijs, Jeugd en Sport

Partners

  • Aangeboden door: Institut français des Pays-Bas
  • Dankbetuigingen: Bibliothèque nationale de France; France Éducation international; Institut français de l’Éducation