Pedagogisch dossier: onderwijs in Europa

Over

De pedagogische dossiers zijn bedoeld voor docenten Frans om hen te helpen bij het samenstellen van lessen, onderwijsreeksen of interdisciplinaire projecten.

Elk dossier nodigt docenten Frans uit om de Franse taal en cultuur te benaderen via een vakoverschrijdend thema, wat een gelegenheid kan zijn om de barrières tussen het vak Frans en andere vakken te doorbreken. Dit stelt leerlingen ook in staat om verbanden te leggen met andere schoolvakken.

Naar gelang het thema kan elk thematisch dossier getuigenissen en standpunten van deskundigen (video’s), pedagogisch of didactisch materiaal, voorbeelden van educatieve projecten, bibliografieën, spelletjes, tentoonstellingen en beeldmateriaal bevatten.

Presentatie

In dit Pedagogisch dossier staat onderwijs in Europa centraal. Het Institut français NL bedankt Muriel Cheval (docent verantwoordelijk voor internationale betrekkingen aan de IUT in Grenoble) en Thierry Chopin (docent politieke wetenschappen aan de ESPOL – Université Catholique in Lille), de Bibliothèque Nationale de France en het Centre de ressources et d’ingénierie documentaires (CRID), die een bijdrage hebben geleverd aan dit dossier.

Inhoud

Video’s met deskundigen
Artikelen en bibliografie
Virtuele tentoonstelling

Video’s met deskundigen

Muriel Cheval

  • Wanneer en op welke manier hebben Europese instituties educatieve vraagstukken behandeld?
  • Wat waren (of zijn) belemmeringen voor het samenstellen van een Europees educatiebeleid?
  • Welke uitdagingen en perspectieven komen er kijken bij de voortzetting van Europees educatiebeleid?

Muriel Cheval, voormalig Erasmusstudent in Duitsland, schreef in 2012 L’Europe des universités (Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2012), een boek gewijd aan de geschiedenis van het Europese onderwijs en uitwisselingen. Als docent internationale betrekkingen werkt zij aan een onderzoek naar Europese uitwisselingsprogramma’s. Daarnaast heeft ze gewerkt als deskundige op dit gebied voor de Europese Commissie.


Thierry Chopin

  • Het disciplinaire onderwerp « Europa » : wat vertellen we over het onderwerp Europa in het onderwijs?
  • De grenzen of obstakels rondom het onderwerp Europa?
  • Hoe nu verder? Wat voor toekomst? Wat voor perspectieven ?

Thierry Chopin is gepromoveerd in politicologie aan de École des hautes études et sciences sociales (EHESS) en heeft zijn Habilitation à diriger des recherches behaald aan het Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po). Hij is hoogleraar politicologie aan de ESPOL (Université Catholique de Lille), gasthoogleraar aan het College of Europe in Brugge en docent aan de Mines ParisTech (Corps des Mines).


Bibliografische selectie 

Bibliografieën van leermiddelen

Bibliografie gemaakt door het Centre de ressources et d’ingénierie documentaires (CRID) van France Éducation international

Podcasts en kaarten

Partners

  • Aangeboden door: Institut français NL
  • Dankbetuigingen: France Éducation international ; Liseo ; Bibliothèque nationale de France
  • Beeld: Antropomorfische kaart van Europa d’Heinrich Bünting, 1580 © Wikimedia Commons