Receptie voor de beste leerlingen van het DELF Scolaire in 2022

Kandidaten die de beste resultaten hebben behaald op de examens van het DELF Scolaire worden uitgenodigd in de Résidence de France in Den Haag.

Voor de tweede keer zijn ruim 70 deelnemers (leerlingen, leraren Frans en ouders) van 27 scholen op 9 december 2022 uitgenodigd in de Résidence de France om degenen met de beste resultaten op de twee examenrondes van het DELF Scolaire in 2022 in het zonnetje te zetten. Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, was eveneens uitgenodigd en werd vertegenwoordigd door Sabrina Comat (projectleider).

François Alabrune, de Franse ambassadeur in Nederland, feliciteerde de leerlingen met hun uitmuntende resultaten. Hij onderstreepte het belang om Frans en andere vreemde talen op school te leren en certificaten te behalen die het taalniveau van leerlingen aantonen, zoals het DELF Scolaire: deze zijn ware paspoorten om op persoonlijk, educatief en professioneel vlak te slagen in een meertalige en multipolaire wereld. De ambassadeur bedankte ook de leraren Frans en de ouders voor hun steun en hun inzet om het DELF Scolaire in Nederland onder de aandacht te brengen. In 2022 hebben zich bijna 2200 VWO-, HAVO- en VMBO-leerlingen ingeschreven voor de examenrondes van het DELF Scolaire (in maart en juni). Ruim 1800 leerlingen hebben hun diploma behaald. Naast het feit dat leerlingen op die manier hun taalvaardigheid kunnen aantonen met een officieel diploma dat hun leven lang geldig blijft, zullen sommigen dit ook kunnen gebruiken om te gaan studeren en stage te lopen in een Franstalig land.

Over

In Nederland doen ruim 2000 leerlingen van circa 200 Nederlandse scholen mee aan de examens van het DELF Scolaire. Het Diplôme d’études en langue française oogst steeds meer succes bij leraren Frans en leerlingen in Nederland. In 2022 werd het tienjarig bestaan van dit diploma in Nederland gevierd.

Partners

  • Georganiseerd door: Het Institut français NL
  • In samenwerking met: France Education international