Stage examinatoren voor docenten Frans in Nederland

In november 2022 werd er een training voor de eerste toelating van examinatoren gehouden in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).

Presentatie

Van 8 tot en met 10 november 2022 kwamen er 20 docenten Frans, die werkzaam zijn op instellingen van het DELF Scolaire-netwerk in Nederland, bijeen in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Ze kregen daar een 3-daagse training om toegelaten te worden als DELF A1-B2-examinator. Mevrouw Sylvie Pons leidde de opleiding.

Bij deze opleiding deden de cursisten kennis op van het ERK (Europees Referentiekader voor de Talen), de inhoud en de uitdagingen van de DELF-evaluatie en de missies van France Education international.

Aan het eind van de cursus is er voor de docenten de mogelijkheid om gedurende 5 jaar deel te nemen aan toekomstige DELF-examens. Dit kan als examinator voor de mondelinge en als beoordelaar voor de schriftelijke examens. Het Institut français NL organiseert het evenement. De opleiding biedt niet alleen de mogelijkheid om het DELF Scolaire-netwerk in Nederland te versterken en de promoten, maar ook om leraren Frans de kans te geven hun leerlingen voor te bereiden op de examens en om ideeën uit te wisselen over de beroepspraktijk. We hopen hen te zien bij toekomstige DELF-sessies.

Over

Het Institut français NL bestuurt het DELF Scolaire-netwerk in Nederland, een netwerk van meer dan 200 scholen. Het DELF Scolaire is gericht op leerlingen (12-18 jaar) in het middelbaar onderwijs in Nederland. Het is een diploma voor de Franse taal dat bestaat uit 4 niveaus (A1-B2 volgens het Europees Referentiekader), aangeboden door het Franse ministerie van Nationaal Onderwijs. Met dit certificaat kunnen de leerlingen hun studieloopbaan voortzetten aan een hogere Franstalige onderwijsinstelling.


Partners

  • In samenwerking met: La Bibliothèque municipale d’Amsterdam (OBA), France Education international