Team : ISOF : « Ik Spreek ook Frans ! » ; « Je parle aussi français ! » 

Het project ISOF “Ik Spreek ook Frans!”; « Je parle aussi français ! » is een lesprogramma Frans als erfgoedtaal voor Nederlandse kinderen. Ontmoet ons team!

Team

Fatima el Ghouizy

“Ik ben Fatima el Ghouizy. Toen het Institut français NL mij in 2022 voor het eerst voorstelde aan het project van een workshop frans voor kinderen uit Rotterdamse wijken, zei ik meteen “ja”. Met de directrice van de Alliance Française van Rotterdam besloten we dit project de naam « Je parle aussi français ! » te geven, of in het Nederlands “Ik Spreek ook Frans !” (ISOF). 

Ik ben zelf Frans uit een Noord-Afrikaans immigrantengezin en ik besef de rijkdom en grootsheid van deze meertaligheid en multiculturaliteit: het Arabisch dat mijn ouders me hebben geleerd, het Frans in Frankrijk en Marokko, het Engels en Spaans op school en nu het Nederlands in dit nieuwe land dat me verwelkomt.  

Het ISOF-project is simpel gezegd de bevordering van de meertaligheid bij alle kinderen, maar in het bijzonder voor degene met ouders of grootouders die Frans spreken of gesproken hebben. De ISOF-workshops draaien om het leren en het reactiveren van deze taal die thuis en in hun familie gehoord en gesproken wordt, maar ook de vrijheid om andere talen te spreken tijdens de workshops (Arabisch, Berbers, Turks etc.) en het uitwisselen tussen en het leren van elkaar. 

Samen met de leerkrachten van dit project, Shobere en Eloïse, organiseren en creëren we met veel plezier artistieke, creatieve, sportieve en theatrale workshops die aansluiten bij de achtergrond van deze kinderen en die hen in staat stellen om hun identiteit in vrijheid te uiten. ISOF wil kinderen de vrijheid geven om te zijn wie ze zijn, zonder ook maar één aspect van hun identiteit weg te nemen.”

Éloïse Palacios

“Mijn naam is ÉloÏse Palacios. Ik heb filosofie gestudeerd en ik ben gepassioneerd over de ontdekking van de vele facetten van het menselijk denken door de bril van talen en multiculturaliteit. Als docent geloof ik sterk dat het leren van talen verder gaat dan de simpele verwerving van taalvaardigheden. Het is een innerlijke reis die ons in staat stelt culturele barrières te overstijgen en ons inlevingsvermogen en begrip voor anderen te ontwikkelen. Een taal leren betekent een nieuw perspectief op de wereld omarmen, onszelf openstellen voor nieuwe ideeën en nieuwe manieren van denken. 

De ISOF-workshops zijn een unieke plek waar we in alle rust taaluitdagingen kunnen aangaan door de talen die we spreken te verkennen terwijl we ons wijden aan creatieve, manuele, artistieke en muzikale activiteiten… Mijn doel is om kinderen uit te nodigen de wereld te verkennen via talen, om er kracht in te vinden en ik hoop hen te inspireren om een diep begrip te ontwikkelen voor de culturele diversiteit die ons omringt. 

Samen kunnen we niet alleen talen leren, maar ook onze menselijke ervaring verrijken en onze intellectuele horizon verbreden.”

Schobère Shimagiza

“Ik heet Schobère Shimagiza. Ik ben geboren in Burundi en opgegroeid in België. Deze dubbele nationaliteit heeft in mij een natuurlijke openheid gevoed naar de wereld en internationale samenwerking. Daarom heb ik gekozen om sociologie te studeren waarbij ik me focus op sociale evoluties en de uitdagingen van migratie. 

Mijn academische loopbaan heeft me naar het buitenland gebracht voor opdrachten die gericht zijn op duurzame ontwikkeling, waar ik verschillende lokale initiatieven actief heb ondersteund, op onder meer cultureel en educatief vlak. Daarnaast heb ik deelgenomen aan projecten ter bevordering van de taalkundige en culturele diversiteit, met name door het leren van Frans aan te moedigen. 

Als taaltrainer Frans voor het ISOF-project heb ik het geluk dat ik mijn vaardigheden op het gebied van onderwijs en pedagogische techniek kan gebruiken voor een project dat een innovatieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de francofonie. Deze ervaring geeft me veel voldoening, omdat het me in staat stelt mijn fundamentele waarden te belichamen: authentiek delen en interculturele dialoog.”

Contact

Jean-François Rochard : jf.rochard@institutfrancais.nl

Fatima el Ghouizy : isof@institutfrancais.nl

Partners