Boek LAB #19: de selectie van Franse boekwinkels in Londen, Amsterdam en Berlijn (L.A.B.)

Ons boek-LAB #19 biedt u de mogelijkheid om de selectie van juni van Franse boekwinkels in Londen, Amsterdam en Berlijn te ontdekken.

Futur.es, Comment le féminisme peut sauver le monde
Lauren Bastide 

 
Lauren Bastide heeft belangrijk en boeiend onderzoekswerk verricht naar de geschiedenis van het feminisme en de talloze stromingen ervan. Op basis van solide bronnen analyseert ze waarom vrouwen gedoemd zijn tot zwijgen en nog altijd worden gedenigreerd in een samenleving die van oudsher door mannen wordt gedomineerd. Geestelijke belasting, dubbele bestraffing, feminicide – dit is vandaag de dag nog steeds het lot van veel vrouwen over de hele wereld. Slechts een minderheid van vrouwen uit bevoorrechte blanke milieus is erin geslaagd om uit het patriarchale keurslijf los te breken. Het moet gezegd worden dat de balans van eeuwenlange mannelijke overheersing op zijn minst ontstellend is. Wat ik vooral interessant vond in haar pleidooi, en Virginie Despentes stipte dit ook aan in haar nieuwste boek Cher Connard, was het verlangen om naar mannen te luisteren en de dialoog met hen aan te gaan. Maar afgezien van de man-vrouwrelaties komen volgens de auteur de meeste problemen in de wereld voort uit het misbruik van de overheersers ten aanzien van de overheersten, en dit misbruik treft zowel mannen als vrouwen. Voor Lauren Bastide kan alleen het feminisme de wereld redden. Dit zou echter een nieuw soort feminisme moeten zijn dat mannen bij het proces zou betrekken en wier inspanningen, in combinatie met die van vrouwen, het mogelijk zouden maken om het dominant-gedomineerde patroon te doorbreken.

Pierre-Pascal Bruneau 
Le Temps Retrouvé (Amsterdam)

Les neuf vies de Sappho, le premier écrivain est une écrivaine
Laure de Chantal  

Als je een boek van Laure de Chantal openslaat, weet je dat je iets erudiets te wachten staat. In haar boeken legt ze op briljante wijze de manier bloot waarop een patriarchale interpretatie van de oudheid de bijdrage van de Griekse beschaving aan onze moderne wereld heeft gekaapt, vervormd en verdraaid. Laure de Chantal biedt ons een (her)lezing van het leven en werk van Sappho, de grote Griekse dichteres: ‘De negen levens van Sappho, de eerste schrijver is een schrijfster’. Hier ontdekken we een jonge vrouw die als eerste ‘ik’ durfde te schrijven, maar van wie het werk helaas grotendeels verloren is gegaan. De vrouw die Socrates ‘de tiende muze’ noemde, die een nieuw metrum uitvond, een nieuwe stem en die keer op keer werd bewonderd, gekopieerd, veroordeeld, gecanceld en herontdekt. Laure de Chantal biedt ons een kijkje in deze ‘negen levens’, dat wil zeggen de verschillende facetten van Sappho die door de geschiedenis heen zijn overgeleverd. Per slot van rekening zeggen al deze ‘metamorfoses’ die de dichteres heeft ondergaan, over wie we slechts heel weinig zeker weten, veel over de tijdperken die ze doorkruisen… tot aan het onze! 

Véronique Fouminet
Le Temps Retrouvé (Amsterdam)

Cerveaux augmentés (humanité diminuée ?) 
Miguel Benasayag et Thierry Murat 

Dit bijzondere stripboek is het eerste deel van een nieuwe reeks die Delcourt uitgeeft onder de noemer ‘graphic essay’. Het stripboek is gebaseerd op een essay van Miguel Benasayag, dat in 2016 werd gepubliceerd onder de titel Cerveau augmenté, homme diminué. Het beoogt de inhoud van dat essay toegankelijk te maken voor het grote publiek en de kwestie van een ‘verbeterd’ brein onder onze aandacht te brengen, dat door de vooruitgang in de neurowetenschappen nu denkbaar lijkt te worden. De auteur maakt in zijn essay duidelijk dat de zoektocht naar een feilloos brein in werkelijkheid een hachelijke onderneming is. Deze veelomvattende en fascinerende beschouwing wordt voortgezet door een dialoog tussen Miguel Benasayag en tekenaar Thierry Murat, een dialoog die deze laatste in een verfijnde, heldere stijl heeft weergegeven. Naast de educatieve demonstratie van Benasayag geeft Murat zijn eigen visie op deze erudiete tekst, door hem te illustreren met prachtige landschappen in twee kleuren die onze nog onvolmaakte hersenen zullen herkennen en gemakkelijk kunnen associëren met de ideeën die in contrapunt naar voren worden gebracht. En om de lezer echt op gang te helpen met de discussie voegt Murat een paar luchtige pagina’s toe die op humoristische wijze de gevaren van de digitale alomtegenwoordigheid aantonen en ons, in navolging van het scenario van Benasayag, de intellectuele wapens geven om ze te begrijpen zonder te dramatiseren. In alle opzichten zeer geslaagd! 

Mélanie Chanat
Zadig Buchhandlung (Berlin)

L’allègement des vernis
Paul Saint Bris

Al meer dan vijfhonderd jaar is de wereld gefascineerd door de Mona Lisa.  
Aurélien, een gedesillusioneerde vijftiger en hoofd van de afdeling schilderkunst van het Louvre, waakt zorgvuldig over haar. Zijn bazin, die de leiding heeft over het eerbiedwaardige instituut, schakelt een adviesbureau in om het bezoekersaantal van het museum te verhogen. Ondanks de felle tegenstand van Aurélien en de oude garde van conservatoren wordt het voorstel om het schilderij te restaureren goedgekeurd. Wie zal de zware verantwoordelijkheid voor de ‘make-over’ van de Mona Lisa op zich nemen, en tegen welke prijs? Aurélien wordt gevraagd om met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid op zoek te gaan naar de juiste kandidaat. Maar het plan komt aan het licht en de gemoederen laaien hoog op: hebben we wel het recht om aan dit schilderij te komen dat op de Werelderfgoedlijst staat? Onder druk van de bevolking bemoeit de Italiaanse regering zich ermee en eist dat het ‘gestolen’ schilderij wordt teruggegeven aan het moederland. Een fascinerende rondleiding achter de schermen van een belangrijk museum en een relevante reflectie op de kunstwereld en de criteria om schoonheid te definiëren. Heerlijk om te lezen! 

Emma Liebert
La Page (Londres)

La ballade du feu
Olivier Mak-Bouchard

Dit is een roman over een jongeman die er altijd van droomde om pottenbakker te worden, maar zijn droom nooit heeft waargemaakt. Zijn familie en vrienden hebben hem van jongs af aan op het hart gedrukt om de traditionele weg te volgen, zijn VWO-diploma te halen en te studeren, en dat is precies wat hij doet. Daarna wordt hij aangenomen als afdelingschef bij de bouwmarkt Mr Bricolage, waar hij wordt ontslagen vanwege de economische crisis. Hij woont in een flat die zijn ouders hadden nagelaten met zijn broer, een postbode en vakbondsman, die het hem bepaald niet makkelijk maakt. Zo erg zelfs dat hij niet aan zijn broer durft toe te geven dat hij ontslagen is. Op een dag duikt er een zwart-witte kat op voor zijn deur. De twee broers besluiten hem te adopteren en gaan naar een willekeurige dierenarts die de jongeman goed kent. Dat is het begin van een affaire tussen hen. Daardoor komt de jongeman in het reine met zichzelf, accepteert hij zijn fouten en erkent hij zijn twijfels. Het is ook het verhaal van een Bonelli-arend die onder stroom is komen te staan en wordt verzorgd door dezelfde dierenarts, en die door heel Europa gevolgd wordt dankzij GPS; het verhaal van een healer van brandwonden die bang is zijn gave te verliezen als hij enige vorm van betaling accepteert; en ten slotte een boek over de fouten die we kunnen maken, zowel op persoonlijk vlak als wat het werk betreft, en de manieren die we gebruiken om ze recht te zetten. Na Le dit du Mistral en Le temps des grêlons biedt deze roman de gelegenheid om de sfeer van de Provence en de eeuwenoude tradities die de mensen zo rijk maken opnieuw te ontdekken. 

Emma Liebert 
Librairie La Page (Londres)

Over

Le Temps Retrouvé
Amsterdam

Le Temps Retrouvé is opgericht in september 2014. De boekwinkel is gevestigd in een pand aan de Keizersgracht, in het hart van het historische centrum van Amsterdam. Le Temps Retrouvé is een algemene boekwinkel en de enige uitsluitend Franstalige boekwinkel in Nederland. Het aanbod bestaat uit romans, modern en klassiek, stripboeken en grafische romans, essays en biografieën, misdaadromans, fantasy en poëzie. Bovendien is er een afdeling volledig gewijd aan jeugdliteratuur. Le Temps Retrouvé organiseert vele ontmoetingen met Franse auteurs in samenwerking met de Stichting l’Échappée Belle en met de steun van het Institut français des Pays-Bas.

Librairie La Page
Londres

Sinds 1978 zorgt boekwinkel Librairie La Page ervoor dat alle francofielen in Londen hun favoriete Franse literatuur kunnen vinden, in het hard van de wijk South Kensignton. De boekwinkel vol cultuur en historie heeft zich ontwikkelt sinds 2015, door zijn winkeloppervlakte te vergroten en online verkoop mogelijk te maken, om aan alle behoeften van zijn klanten in het Verenigd Koninkrijk te voldoen. Librairie La Page heeft als missie om uitgevers, schrijvers en lezers te verenigen en oogt op een vernieuwde samenwerking tussen lokale Franstalige instituties, waaronder het Institut français, in het kader van de bevordering van de verspreiding van francofone literatuur en Engelse vertalingen.

Zadig Buchhandlung
Berlin

De boekwinkel Zadig is geopend sinds 2003 en gesitueerd in de historische wijk Mitte. Hij beweegt zich tussen traditie en modernisme, en belichaamt zowel op serieuze als gewaagde wijze de kosmopolitische en humanistische geest van zijn auteurs. Het doel van de boekwinkel Zadig is om, in een multiculturele stad als Berlijn, de diversiteit van de francofonie zo volledig mogelijk te laten integreren. De keuze is van kwaliteit en hedendaags. De winkel heeft speciale aandacht voor Frans-Duitse thematiek, in het kader van zijn missie om een ontmoetingsplek te zijn om uitwisselingen te faciliteren tussen verschillende leden van de francofone en francofiele gemeenschap in Berlijn. Door publieke ontmoetingen draagt hij bij aan de rijkdom van het culturele en literaire landschap van de Franse taal.

Partners

  • Aangeboden door : Institut français NL ; Institut français d’Allemagne ; Institut français du Royaume-Uni