Choix Goncourt Nederland 2021-2022: lancering van de eerste editie

Meer dan 90 Nederlandse studenten van tien universiteiten en hogescholen nemen deel aan de eerste editie van de Choix Goncourt Nederland.

Net als de twintig andere Choix Goncourt die in het buitenland worden georganiseerd, stelt de Choix Goncourt Nederland studenten in staat de hedendaagse Franse literatuur te ontdekken, deel te nemen aan een leescommissie, hun favoriete boek te kiezen en hun keuze te beargumenteren.

De Choix Goncourt Nederland maakt het tevens mogelijk de uitgave van hedendaagse Franse of Franstalige boeken in Nederland en het bezoek van de auteurs te ondersteunen. Als transversaal project betrekt het universiteiten en hogescholen waar Frans wordt onderwezen bij het project, terwijl het tegelijkertijd de zichtbaarheid van Francofone studies vergroot, het onderwijs van de Franse taal ondersteunt en de Franse literatuur in het hele land bevordert.

Voor de eerste editie van de Choix Goncourt Nederland nemen tien Nederlandse universiteiten en hogescholen deel aan het project: de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Haagse Hogeschool, de NHL Stenden Hogeschool, de Universiteit Leiden, de Universiteit Maastricht, de Radboud Universiteit, de Hogeschool Rotterdam en de Universiteit Utrecht.

Van begin november tot half december lezen de studenten vier romans uit de derde selectie van de Prix Goncourt, beoordelen ze en kiezen ze gezamenlijkde winnaar, onder begeleidingvan hun docenten. Vervolgens zullen de vertegenwoordigers van elke leescommissie bijeen komen in december de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) met de Nederlandse literatuurcriticus Margot Dijkgraaf om de auteur van de Choix Goncourt Nederland 2021 te kiezen.


Over

Onder auspiciën van de Académie Goncourt presenteert het Institut français NL de Choix Goncourt Nederland aan, die Nederlandse studenten de mogelijkheid biedt hedendaagse Franstalige literatuur te ontdekken, deel te nemen aan een leescommissie, hun favoriete werk te kiezen en hun keuze te beargumenteren.

Partners

  • Georganiseerd door: Institut français NL
  • Onder auspiciën van: Académie Goncourt
  • Met steun van: Agence Universitaire de la Francophonie
  • In samenwerking met: Librairie Le Temps Retrouvé; Nuffic