Choix Goncourt Nederland

Onder auspiciën van de Académie Goncourt presenteert het Institut français NL de Choix Goncourt Nederland aan, die Nederlandse studenten de mogelijkheid biedt hedendaagse Franstalige literatuur te ontdekken, deel te nemen aan een leescommissie, hun favoriete werk te kiezen en hun keuze te beargumenteren.