Choix Goncourt Nederland 2021-2022: Christine Angot, winnaar van de eerste editie

Christine Angot is gekozen als winnaar van de Choix Goncourt Nederland 2021-2022 door 90 Nederlandse studenten die hebben deelgenomen aan deze eerste editie.

Onder het ere-voorzitterschap van Margot Dijkgraaf heeft de jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van tien universiteiten en hogescholen, de Choix Goncourt Nederland 2021 toegekend aan Christine Angot voor haar roman Le Voyage dans l’Est (Franse uitgeverij: Flammarion, 2021).

Drie jaar na Un tournant de la vie confronteert Christine Angot opnieuw haar trauma. Le Voyage dans l’Est is het verhaal van Christine in haar tienerjaren, een sociaal en intellectueel complex, een log lichaam en een gespleten geest, met enerzijds de aspiraties en dromen van een jonge vrouw in wording en anderzijds de verwoesting en de teleurstelling van een misbruikt meisje.

Christine Schwarts is een Franse schrijver en dramaturg. Ze werd geboren op 7 februari 1959 in Châteauroux en werd opgevoed door haar moeder en grootmoeder. Ze ontmoet haar vader rond veertienjarige leeftijd, wanneer hij haar voor het eerst officieel erkent. Vanaf dat moment is ze Christine Angot.

Voor de eerste editie van de Choix Goncourt Nederland nemen tien Nederlandse universiteiten en hogescholen deel aan het project: de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Haagse Hogeschool, de NHL Stenden Hogeschool, de Universiteit Leiden, de Universiteit Maastricht, de Radboud Universiteit, de Hogeschool Rotterdam en de Universiteit Utrecht.


À propos

Onder auspiciën van de Académie Goncourt presenteert het Institut français NL de Choix Goncourt Nederland aan, die Nederlandse studenten de mogelijkheid biedt hedendaagse Franstalige literatuur te ontdekken, deel te nemen aan een leescommissie, hun favoriete werk te kiezen en hun keuze te beargumenteren.

Partners

  • Georganiseerd door: Institut français NL
  • Onder auspiciën van: Académie Goncourt
  • Met steun van: Agence Universitaire de la Francophonie
  • In samenwerking met: Librairie Le Temps Retrouvé; Nuffic