Pedagogisch dossier: biodiversiteitsonderwijs

Pedagogisch dossier #2 gewijd aan biodiversiteitsonderwijs, met bijdragen van Gilles Boeuf, Vinciane Despret, Yuri Matteman.

Over

De pedagogische dossiers zijn bedoeld voor docenten Frans om hen te helpen bij het samenstellen van lessen, onderwijsreeksen of interdisciplinaire projecten.

Elk dossier nodigt docenten Frans uit om de Franse taal en cultuur te benaderen via een vakoverschrijdend thema, wat een gelegenheid kan zijn om de barrières tussen het vak Frans en andere vakken te doorbreken. Dit stelt leerlingen ook in staat om verbanden te leggen met andere schoolvakken.

Naar gelang het thema kan elk thematisch dossier getuigenissen en standpunten van deskundigen (video’s), pedagogisch of didactisch materiaal, voorbeelden van educatieve projecten, bibliografieën, spelletjes, tentoonstellingen en beeldmateriaal bevatten.

Presentatie

Dit pedagogisch dossier is gewijd aan biodiversiteitsonderwijs. Het Institut français des Pays-Bas dankt Vinciane Despret (professor aan de universiteit van Luik), Gilles Bœuf (professor emeritus aan de universiteit van Sorbonne), Yuri Matteman (hoofd Educatieve Ontwikkeling van Naturalis Biodiversity Center), het Centre de ressources et d’ingénierie documentaires (CRID) van France Éducation international en het Museum national d’Histoire naturelle, die hebben bijgedragen tot de totstandkoming van dit dossier.

Inhoud

Video’s met deskundigen
Bibliografieën van leermiddelen
Podcasts en videos

Video’s met deskundigen

Gilles Boeuf

 • Wat is biodiversiteit?  
 • Waarom wordt de biodiversiteit bedreigd? 
 • Hoe onderwijs je biodiversiteit? 

Gilles Boeuf is professor emeritus aan de Sorbonne Universiteit. Hij is oceanograaf, gespecialiseerd in milieufysiologie en biodiversiteit. Hij is momenteel consultant-professor aan AgroParisTech en docent aan Sciences Po Paris.  


Vinciane Despret 

 • Wat is een dier? 
 • Wat is communicatie met dieren? 
 • Wat is biodiversiteitsonderwijs? 

Vinciane Despret is filosofe en onderzoekster aan het departement Wijsbegeerte van de Universiteit van Luik. Zij is auteur van verschillende gezaghebbende boeken over het gedrag van dieren. Na haar studies filosofie en psychologie raakte zij gefascineerd door de ethologie en maakte zij dit tot het onderwerp van haar onderzoek.


Yuri Matteman 

 • Wat is een museum voor biodiversiteit zoals Naturalis?
 • Waarom is het belangrijk de biodiversiteit onder de aandacht te brengen?
 • Welke programma’s biedt het museum Naturalis aan voor schoolkinderen?

Yuri Matteman, MSc. (M) is Hoofd Educatieve Ontwikkeling van Naturalis Biodiversity Center, het Natuurhistorisch Museum van Nederland. Hij is bioloog, voormalig docent en was van 2000 – 2013 directeur van De Praktijk, een organisatie gespecialiseerd in STEM-projecten.


Bibliografieën van leermiddelen

 • Enseigner la biodiversité : bibliografie samengesteld door het Centre de ressources et d’ingénierie documentaires (CRID) van France Éducation International
 • Éduquer au développement durable en français : bibliografie van leermiddelen beschikbaar op de LISEO-portaalsite en samengesteld door het Centre de ressources et d’ingénierie documentaires (CRID) van France Education International

Podcasts

 • Pour que nature vive: podcast geproduceerd door het Muséum national d’Histoire naturelle en Création Collective in samenwerking met het Ministère de la Transition écologique en het Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
 • Bestioles: podcast gecoproduceerd door France Inter en het Muséum national d’Histoire naturelle.
 • Le Monde vivant: podcast van het Muséum national d’Histoire naturelle uitgezonden op France Culture.

Videos

Partners

 • Aangeboden door: Institut français des Pays-Bas
 • Dankbetuigingen: France Éducation international; Muséum national d’histoire naturelle; Naturalis
 • Beeld: Frans Snyders, Concert of Birds, 1630 © Wikimedia Commons