Nouvelles Voix

Het programma ter ondersteuning van publicaties (PAP) Nouvelles Voix van het Institut français des Pays-Bas steunt publicatie- of uitnodigingsprojecten van Nederlandse uitgevers die hedendaagse Franstalige auteurs in Nederland promoten.